Program Kultúrneho centra (KC)

Február 2017 / Prečítané 421 krát
Kultúrne centrum
Holubyho 42, tel./fax: 033/ 641 39 49

l 3.3. (piatok) o 14.00 h v spoločenskej sále DK – VÝROČNÁ SCHÔDZA JEDNOTY DÔCHODCOV. Organizátor: Jednota dôchodcov – MO Pezinok.
l 4.3. (sobota) o 14.00 h sály, salónik a minigaléria DK – FAREBNÁ INDIA. Prednáška, joga, vernisáž výstavy, premietanie filmu, indické tance. Podujatie pod záštitou Indického veľvyslanectva na Slovensku. Organizátori: India klub, PKC, Mesto Pezinok. Podujatie pod záštitou J. E. veľvyslanca Indickej republiky v SR a primátora mesta Pezinok. V rámci programu: 16.00 h - vernisáž výstavy fotografií: Ľubomír Činčura a Richard Kay. Trvanie výstavy: 4. 3. 2017 - 3. 4. 2017Organizátori: India klub, PKC.
l 8. 3. (streda) o 16.00 h v salóniku DK – OSLAVA MDŽ. Len pre členky ÚŽ – MO Pezinok. Organizátor: Únia žien Slovenska – MO Pezinok.
l 9.3. (štvrtok) o 15.00 h v malej sále DK – JARNÝ REZ OVOCNÝCH STROMOV. Diskusné posedenie a praktické ukážky s Dr.h.c. Prof. Ing. Ivanom Hričovským, DrSc., významným slovenským pomológom pre účastníkov ATV i verejnosť. Hl. garant: MsÚ Pezinok.
l 10.3. (piatok) o 19.00 h v malej sále DK – VENOVANÉ ŽENÁM.Hudobno - literárne pásmo v réžii Juraja Hanulíka. Účinkujú. Ivana Poláčková, Eva Rosenberger ml., Mária Gašparovičová a Michael Vrzala. Hl. garant: OZ CRESCENDO.
l 11.-12.3. (sobota-nedeľa) vo všetkých priestoroch DK – ORBIS HARMONIAE. Dni zdravého života – XVIII. ročník. Hlavný garant: Mgr. Dária Fehérová, MVDr. Jana Širjovová, Jiří Vitáloš. Podrobný program bude uvedený na plagátoch.
l 12.3. (nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK – AHOJ ROZPRÁVKA. Dnes: KRÁĽ ŠAŠO. Účinkuje: Theatre Fortissimo Trenčín. Pokračovanie cyklu rozprávok s detskou súťažou.
l 16.3. (štvrtok) o 15.00 h v malej sále DK – AKO NAŠTARTOVAŤ SVOJU PAMÄŤ. Prednáška a diskusia venovaná. X. ročnílku akcie „Týždeň mozgu“ (13. 3. - 19. 3.) s p. Silviou Valovičovou pre účastníkov ATV i verejnosť. Hl. garant: MsÚ Pezinok
l 17.-18.3. (piatok-sobota) o 19.00 h vo veľkej, spoločenskej a malej sále DK – PAFF – PEZINSKÝ AMATÉRSKY FILMOVÝ FESTIVAL. XIII. ročník. Podrobný program bude uvedený na plagátoch. Organizátori: OZ Kinečko a P.D.F.
l 20.3. (pondelok) o 17.00 h vo veľkej sále DK – SMEJKO A TANCULIENKA. Veselé hudobné predstavenie pre najmenších s detskými pesničkami od chrobáčikov – čmeľka Smejka a lienky Tanculienky. PRENÁJOM – predaj len cez www.ticketportal.sk
l 21.3. (utorok) o 10.00 a 12.00 h vo veľkej sále DK – SVET OKOLO NÁS. Kultúrno-vzdelávací projekt pre žiakov ZŠ a SŠ. Šk.rok 2016/ 2017: PERU - štyri strany sveta. Hl. garant: CREAEDU Martin.
l 21.3. (utorok) o 19.00 v malej sále DK – OKO ZA OKO. Napínavá komédia s prvkami renesancie i súčasného divadla. Inscenácia bola okrem domácich javísk s veľkým úspechom uvedená aj vo Francúzsku na SHAKESPEARE FESTIVAL 2010 v Tournon-sur-Rhône. Autor: William Shakespeare. Réžia: Peter Weinciller. Účinkuje: Teatro COLORATO Bratislava. Predstavenie uvádzame v cykle „Malé, ale milé“.
l 22.3. (streda) o 9.00 h vo veľkej sále DK – NAJMENŠÍ FESTIVAL. Prehliadka tvorivosti detí MŠ. Hl. garant: PKC.
l 25.3. (sobota) o 9.30 h v spoločenskej sále DK – OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU PEZINOK VO VOLENOM MARIÁŠI. Organizátor: Mariášový klub Pezinok.
l 26.3. (nedeľa) o 15.00 h v malej sále DK – HA-MLS-NOS – JOŽKOVE SMIECHOTY. Súťaž ľudových rozprávačov ako spomienka na Jozefa HAnúska, Milana MLSnu, Jozefa NOSála. Organizátori: Jozef Pták, Mesto Pezinok, PKC.
l 30.3. (štvrtok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK – JARNÝ KONCERT ZUŠ. Organizátor: ZUŠ E. Suchoňa Pezinok.
l 31.3. (piatok) o 19.00 h vo veľkej a spoločenskej sále DK – DEŇ UČITEĽOV. Kultúrny program a ocenenie pre pedagógov mesta Pezinok. Divadelné predstavenie a spoločenské posedenie. Dnes: DÁMSKA ŠATŇA - predstavenie DAB Nitra. Hlavný garant: MsÚ Pezinok a PKC. Pre verejnosť nepredajné.

Akadémia tretieho veku:
Hudba stáročí - 1. a 29. 3. 2017 od 16.oo hod. - Lektor: Mgr. M. Moravčík
Arteterapia - 9. a 23. 3. 2017 od 14.oo hod. - Lektorky: M. Hanúsková a PhDr. O. Kmeťová - Stajková


Ohodnoťte článok: