Poďakovanie

Február 2017 / Prečítané 1209 krát

  Ďakujem všetkým, ktorí svojou prítomnosťou zmiernili môj veľký žiaľ a prišli sa rozlúčiť dňa 3. 2. 2017 s mojou drahou zosnulou
Hedvikou ZÁRUBOVOU
rod. Horváthovou.
Za prejavenie súcitu a kvetinové dary vám úprimne ďakujem, dcéra Lýdia.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli 9. 2. 2017 rozlúčiť
s našou drahou mamou
Emmou SUCHOŇOVOU,
rod. Solgovou.
Ďakujeme aj za vyjadrenú sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
 


Ohodnoťte článok: