Voľné miesta na záujmových útvaroch v CVČ

Február 2017 / Prečítané 310 krát

   Milí čitatelia, dovoľte, aby sme vás v druhom polroku upozornili na voľné miesta na záujmových útvaroch Centra voľného času v Pezinku.

Záujmové útvary pre škôlkárov:
   Výtvarníček (od 4 r.) - cibrenie jemnej motoriky pomocou modelovania, vystrihovania, lepenia, kreslenia. Každý štvrtok od 16.30 do 17.30 h.
   Maláčik (od 3 r.) - deti sa učia vytvárať prvé kamarátstva, k čomu prispievajú pohybovo-dramatické hry a učia sa tiež rytmike a koordinácii tela prostredníctvom jednoduchých tančekov. Každú stredu od 16.00 do 17.00 h.
   Folklórniček (od 5 r.) - spievanie, tancovanie, dramatizácia ľudových zvykov formou folklórnych pásiem. Každý štvrtok od 17.30 do 18.30 h.
   Predškoláčik (od 5 r.) - rozvoj jemnej a hrubej motoriky, reči, základy počítania. Ideálna príprava do školy v malej skupinke. Každú stredu od 16.00 do 17.00 h.
  Angličtina (od 4 r.) - zoznámenie a zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku, základy myslenia v inej reči, nebáť sa hovoriť, malé skupinky, učenie formou hry. Každý pondelok od 16.00 do 17.00 h (1. skupina) a každý utorok od 16.30 do 17.30 h (2. skupina).

Záujmové útvary pre školákov:
   Výtvarný ateliér
(od 6 r.) - ponúka zaujímavé výtvarné techniky, prácu s rôznym výtvarným náradím a materiálom. Každý utorok od 15.00 do 16.30 h.
   Keramický ateliér (od 6 r.) - rozvíja motoriku, tvorivosť a fantáziu prostredníctvom práce s keramickou hlinou. Každú stredu od 14.30 do 15.45 h.
   Orientačný beh (od 7 r.) - ponúka zdravý pohyb na čerstvom vzduchu, súťaživosť v medziach fair- play, práca s mapou a buzolou, vytrvalosť. Každú stredu od 16.00 do 18.00 h.
   Move it (od 6 r.) - prináša tanečné prvky rôznych štýlov a nácvik tanečných zostáv a predstavení, cibrí koordináciu a kultivuje pohyb. Každý utorok od 15.30 do 16.30 h.
   Modelársky krúžok (od 9 r.) - rozvíja technické myslenie, manuálnu zručnosť, konštrukčné schopnosti a trpezlivosť. Každý piatok od 16.15 do 17.30 h.

   Pre dospelých ponúkame základy práce s počítačom- vyhľadávanie na internete, posielanie mailov, práca s textovými dokumentmi a ich prenosom z mobilu do PC.

 


Ohodnoťte článok: