Nový vlakový cestovný poriadok 2016 - 2017

Február 2017 / Prečítané 1104 krát

  Od 11. 12. 2016 do 9. 12. 2017 je v platnosti aktuálny železničný cestovný poriadok. Vybrali sme spoje, ktoré majú odchody zo železničnej stanice Pezinok:

 SMER BRATISLAVA

4,37 Bratislava, hl. stan.
5,17 Bratislava, hl. stan. 11
5,32 Bratislava, hl. stan.
5,58 Bratislava, hl. stan. 11
6,05 BA Nové Mesto 11
6,17 Bratislava, hl. stan. X
6,37 Malacky
6,58 Bratislava, hl. stan. 11
7,05 BA Nové Mesto X
7,17 Bratislava, hl. stan. 39
7,25 BA Nové Mesto 11

7,37 Kúty 11
7,37 Bratislava, hl. stan. 12
7,58 Bratislava, hl. stan. 11
8,17 Bratislava, hl. stan. X
8,37 Bratislava, hl. stan.
9,37 Bratislava, hl. stan. X
10,37 Malacky
11,17 Bratislava, hl. stan.
11,37 Bratislava, hl. stan. X
12,37 Bratislava, hl. stan.
13,37 Malacky X
14,37 Malacky
15,17 Bratislava, hl. stan.
15,37 Malacky X
16,03 Břeclav 11
16,37 Malacky
17,37 Kúty 10
17,37 Břeclav X
18,03 Bratislava, hl. stan. 11
18,37 Kúty 11
18,37 Bratislava, hl. stan. 12
19,02 Bratislava, hl. stan. 30
19,17 Bratislava, hl. stan.
19,37 Bratislava, hl. stan.
20,37 Bratislava, hl. stan. 42
20,53 Bratislava, hl. stan. 41
21,17 Bratislava, hl. stan. 36
23,00 Bratislava, hl. stan.
23,57 Bratislava, hl. stan. 38
 SMER TRNAVA

4,35 Leopoldov
5,24 Leopoldov 11
6,24 Leopoldov
6,55 Leopoldov
7,10 Leopoldov 11
7,24 Leopoldov 12
8,24 Leopoldov X
9,24 Leopoldov
10,24 Trnava X
10,55 Leopoldov
11,24 Leopoldov 11
11,24 Leopoldov 12
12,24 Leopoldov X
13,24 Leopoldov
13,55 Trenčín X
14,24 Leopoldov X
14,33 Trnava 11
14,55 Leopoldov
15,24 Leopoldov 11
15,24 Leopoldov 12
15,33 Trenčín X
16,24 Leopoldov 11
16,24 Trnava 12
16,33 Trnava 11
16,55 Trnava X
17,24 Leopoldov 11
17,24 Leopoldov 12
17,55 Trenčín 11
18,24 Leopoldov
18,55 Leopoldov 37
19,24 Leopoldov
20,24 Trnava 11
20,24 Trnava 12
21,24 Leopoldov
22,24 Trnava 11
23,24 Leopoldov

Vysvetlivky: X
- ide v pracovných dňoch, 10 - ide v sobotu, nedeľu a štátom uznané sviatky 11 - ide v pracovné dni, nejde od 24.12. do 8.1. 12 - ide v sobotu a nedeľu a štátom uznané sviatku, v období od 24. 12. do 8.1. ide denne. 30 - ide v nedeľu a 17.4.,1.5., 8.5., 5.7, 29.8.,1.11., nejde 25.12., 1.1.,16.4.,30.4., 7.5. 36 - ide v nedeľu a 17.4.,.1.5., 8.5., 1.11., nejde 25.12., 1.1., 16.4., 30.4., 7.5. 38 - ide v nedeľu/pondelok a 17./18.4., 1./2.5., 8./9.5., 1./2.11., nejde 25./26.12., 1./2.1., 16./17.4., 30.4./1.5., 7./8.5. 39 - ide v nedeľu a 17.4., 1.5., 8.5., 1.11., nejde 25.12., 1.1., 16.4., 30.4., 7.5., 9.7.-27.8. 41 - ide v nedeľu a 17.4., 1.5., 8.5., 1.11., nejde 25.12., 1.1., 16.4., 30.4., 7.5., 2.7.-27.8. 42 - ide v nedeľu a 17.4., 1.5., 8.5., 1.11., ide 25.12., 1.1., 16.4., 30.4., 7.5., 9.7.-27.8. 37 - nejde v sobotu a 25.12.-6.1., 14.4., 16.4., 30.4., 7.5., 1.9., 15.9., 17.11.
zrýchelný spoj rýchlik

Ohodnoťte článok: