Ženám všetko najlepšie

Február 2017 / Prečítané 548 krát

  Ôsmy marec je v niektorých kalendároch označovaný ako Medzinárodný deň žien. Tento dátum bol vybraný na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910 v Kodani. V bývalom Československu sa prvýkrát začal oslavovať v roku 1921 a Organizácia Spojených Národov ho uznala ako celosvetový sviatok v roku 1975.
   Nechcem však písať o chronológii osláv. Nechcem hovoriť o tom, či tento sviatok bol alebo nebol sprofanovaný ľuďmi síce učenými, ale nie vzdelanými. Chcel by som pár slovami povedať, prečo si vážim ženu (od dievčaťa až po starú a prastarú mamu). Dúfam, že mi čitatelia moju opovážlivosť odpustia.
   Myslím si, že v žene je spojená oblosť mesiaca, chvenie trávy, štíhlosť prútia, vôňa kvetov, prítulnosť a veselosť slnečného lúča, slzy rosy, jemnosť páperia, plachosť vtáčaťa, sladkosť medu, hrkútanie hrdličky, v zreničke oka hĺbka mora, ale i márnivosť páva. Všetky tieto a mnohé ďalšie vlastnosti príroda vložila do bytosti zvanej žena.
   Milé ženy, je veľa prirovnaní, ktoré hovoria prečo ste pracovité, kamarátske, starostlivé, trpezlivé, obetavé, láskavé, milujúce, občas kárajúce, no zároveň odpúšťajúce a stále oddané. Takto by sme vás mali vnímať my, muži, manželia i kolegovia.
   Ak hovorím o žene ako o nositeľke života, tak musím o Vás hovoriť aj ako o pilieri rodiny, ktorý jednou rukou hladí, ale druhov vie aj uderiť. Nehnevám sa. Vy sa viete najlepšie postarať o malé deti, o starých a chorých aj za cenu nesmiernych obetí, ktorých my muži, manželia či kolegovia by sme boli málokedy schopní. Vážme si preto svoje ženy od dievčaťa až po prastarú mamu. Vždy a všade. Nie je rozhodujúce, či si pripomínate niektorý zo sviatkov umelých alebo prirodzených, ospevujúcich vás. Vy si zaslúžite, aby sme si vás ctili po celý rok, po celý váš plodný život.
   Som presvedčený, že ak muž dokáže ženu pochopiť a ctiť si ju, ona mu to určite vráti v dobrom.
   Milé ženy, želám vám, aby vás vaši partneri rešpektovali, aby ste boli predovšetkým zdravé, aby ste boli hrdé na to, že ste ženy, matky, babičky a niektoré aj prababičky, aby ste z úst svojich potomkov ale aj priateľov, manželov a kolegov počuli len milé slová „Ďakujem ti za všetko“, aby vaše oči nepoznali slzy a vaše dlane vždy rozdávali teplo a lásku. Nech nepoznáte, že život je niekedy ťažký, vnímajte len jeho krásu. Želám vám nech nepocítite, čo je to zrada a faloš, nech pri konečnom sčítaní vychádza výsledok krásne a spokojne prežitého života.
   Toľko a nie viac, aj keby sa dalo ešte veľa povedať, som potreboval pre úctu k žene povedať.

 

JUDr. Dušan Vilim, predseda ZO SZPB Pezinok

 


Ohodnoťte článok: