Orbis Harmoniae 2017

Február 2017 / Prečítané 1792 krát

   Pezinské kultúrne centrum Mgr. Dária Fehérová, MVDr. Jana Širjovová a Jirko Vitáloš vás pozývajú na ORBIS HARMONIAE 18. ročník (Svet harmónie) v dňoch 11. a 12. marca 2017 Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42

Program

SOBOTA 11. marca
Spoločenská sála:
9.00 - 10.30 h Numerológia – hlbšie pochopenie zažívania seba. Ing. Milan Repák
10.45 - 12.15 h Liečebná dietetika v čínskej medicíne. Monika Kampošová
12,30 - 14.00 h Byť či nebyť mimo tela. Mimotelové zážitky ako súčasť univerzálneho vedomia. Mgr. Bc. Júlia Sellers, BA HONRS.
14.15 - 15.45 h Nezvyknúť si na zvyk. MUDr. Vladimír Vogeltanz, ČR
16.00 - 17.30 h Kvantová regresná terapia. Monika Sperlik
17.45 - 19.15 h Postupné ukončenie karmických vzťahov. Ján Bálint

Salónik:
9.15 - 10.30 h Čas venovať pozornosť vzťahom. Čo nám dnes chýba: čas, pozornosť a plnohodnotný vzťah. MVDr. Jana Širjovová
10.45 - 12.00 h Spoznaj sám seba. Kabbala. Mgr. Marta Pelešová
12.15 - 13.45 h Žena 3. tisícročia. RNDr. Mária Blehová
14.00 - 15.30 h Chrbtica - os nášho tela, zrkadlo nášho života. MVDr. Sylvia Ďurovková
15.45 - 17.15 h Na prahu veku intuície. PhDr. Marta Mešková, PhD.
17.30 - 18.30 h Runy. Ilja Matouš

Zrkadlová sála - WORKSHOPY:
9.00 - 11.00 h Rodinné konštelácie. Anna Gažovičová
11.15 - 13.15 h Prokrastinácia má svoj dôvod – psychofonetická práca s témou prokrastinácie. Mgr. Michaela Sosenková
13.30 - 15.30 h Liečivý hlas. RAMIVANA
15.45 - 17.45 h Komunitné bubnovanie. Budovanie komunity hlbokým zážitkom spoločného rytmu pre úplne každého. Miro Randuška

NEDEĽA 12. marca
Spoločenská sála:
9.00 - 10.30 h Numerológia – potenciál roku 2017. Eva Baková, ČR
10.45 - 12.45 h Čo je pravda? Prečo bdejúc snívame a ako sa prebudiť do skutočnosti. RNDr. Emil Páleš, CSc.
13.00 - 14.30 h Tachyóny: vertikalita – skutočný začiatok duchovnej cesty. Ing. Milan Repák
14.45 - 16.00 h Ako zmeniť svoj život. Informácie o fungovaní mysle, aplikácii prírodných a duchovných zákonov k úspešnému dosahovaniu cieľov. Věra Várady, ČR
16.15 - 17.45 h Tri kvality stíšenej mysle. Láma Tibor Geljen

Salónik:
9.15 - 10.45 h Etické systémy v náboženstvách. Mgr. Ing. Štefan Šrobár, Csc.
11.00 - 12.30 h Atma Kriya Yoga - joga duše. Daniel Krupa Máčovský
12.45 - 13.45 h Fytoterapia. Ako správne užívať a pracovať s bylinami pri kontinuálnej a akútnej liečbe. Daniela Viskupič
14.00 - 15.30 h Život ako cesta. Eva Baková, ČR
15.45 - 17.15 h Ľudia, bytosti stvorené zo svetla, lásky a inteligencie. RNDr. Mária Blehová

Zrkadlová sála - WORKSHOPY:
9.00 - 11.00 h Taiji quan - pohyb za zvukov čínskej citary. MVDr. Jana Širjovová. Hudobný sprievod na GuZheng Ľubomír Dugovič
11.15 - 13.15 h Qi gong a spojenie pohybu s dychom. Juraj Melicherčík
13.30 - 15.30 h Sny a práca v snovom stave. Teória a prax z pohľadu východnej tradície a využitie v bežnom živote. Ing. Peter Barica
15.45 - 17.45 h Šamanizmus – sila zvieracieho totemu. Marko Fedor

   Sprievodné podujatia v priestoroch Pezinského kultúrneho centra: Čajovňa Tibet Park, terapie, masáže, poradenstvo, konzultácie, zdravá výživa, tachyóny, výklad tarotu, mandaly, astrológia, numerológia, feng shui, falun gong, predaj prírodných prípravkov, drahých kameňov, terapeutické pomôcky a ďalšie zaujímavosti. Zmena programu vyhradená!


Vstupné: 6 eur/deň, 9 eur/dva dni

Kontakt: Mgr. Dária Fehérová: 0905 387 230, 0911 204 991, www.astro-relax.sk

 


Ohodnoťte článok: