Vážení rodičia a priatelia Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa!

Február 2017 / Prečítané 266 krát

Komu sa rozhodnete venovať svoje už zaplatené
2% dane z príjmu za rok 2016 ?

   Pomôžte žiakom ZUŠ Eugena Suchoňa a poukážte danú sumu na naše „Občianske združenie pri Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa v Pezinku.“

Sídlo združenia: ZUŠ E. Suchoňa, M.R. Štefánika 9, 90201 Pezinok, IČO: 42259207.

Č. účtu: SK 76 0200 000 000 3085569258

Získané finančné prostriedky použijeme na:
- potreby vyučovania, reprezentácie, nástrojového a technického vybavenia školy
- podporu prezentácie študijných výsledkov žiakov ZUŠ
- pomoc škole pri organizovaní mimovyučovacích činností spojených so vzdelávaním, prezentáciou a propagáciou žiakov.

   Tlačivo typu Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane s vyplnenými údajmi o prijímateľovi nájdete na stránke www.zuspezinok.sk
   Stačí vyplniť údaje o daňovníkovi a odovzdať ho spolu s Potvrdením o zaplatení dane do konca apríla 2017 daňovému úradu v mieste bydliska. Ďakujeme!!!


Ohodnoťte článok: