Prednášky per verejnosť

Február 2017 / Prečítané 1190 krát

   Mesto Pezinok pozýva v marci na dve zaujímavé podujatia, ktoré pripravilo pre záujemcov z radov verejnosti a účastníkov ATV. Pre milovníkov záhrad je určená bezplatná prednáška odborníka, profesora Ivana Hričovského DrSc. pod názvom Jarný rez ovocných stromov. Uskutoční sa vo štvrtok 9. marca 2017 v čase od 15. hodiny v malej sále Domu kultúry Pezinok.
   O týždeň neskôr, pri príležitosti Týždňa mozgu sa uskutoční prednáška na tému Ako naštartovať svoju pamäť. Certifikovaná trénerka Ing. Silvia Valovičová vo štvrtok 16. marca 2017 v čase o 15. hodine v malej sále Domu kultúry Pezinok, počas 90 minútového programu oboznámi poslucháčov s metódami a postupmi na zlepšenie pamäti.
   Prednášky zabezpečuje referentka vzťahov s verejnosťou Mesta Pezinok Andrea Pikusová. Tel. č. 033 6901 127.