SoŠ na Komenského ulici má stále čo ponúknuť

Február 2017 / Prečítané 1156 krát

     Aj v tomto školskom roku sa pre budúcich prvákov otvárajú brány našej školy. Ponúkame vám možnosť štúdia v niektorom z trojročných učebných odborov kuchár 6445 H alebo kaderník 6456 H a v dvojročnom maturitnom študijnom odbore spoločné stravovanie 6421 L alebo vlasová kozmetika 6426 L. Počas trojročného štúdia sa žiaci odboru striedavo zúčastňujú na teoretickom a praktickom vyučovaní. V odbore kuchár sa odborný výcvik realizuje v školskej kuchyni a neskôr získavajú naši žiaci praktické skúsenosti v renomovaných reštauráciách či hoteloch v Pezinku a okolí. Žiaci odboru kaderník si svoje zručnosti trénujú v školskom kaderníctve, ktoré sa nachádza priamo v areáli školy. Aby sme našim žiakom ponúkli čo najviac odborných skúseností, často sa zúčastňujeme na rôznych gastronomických podujatiach, súťažiach alebo ich dokonca organizujeme sami. Tento školský rok sme navštívili podujatie DanubiusGastro v Inchebe a
zúčastnili sa súťaže Gastro Junior. Naše šikovné kaderníčky sa zúčastňujú školení, seminárov a súťaží, ako napríklad Múza jesene v Košiciach, Prírodná nevesta v Nitre. Inšpiráciu a nové trendy hľadali na veľtrhu Interbeauty v bratislavskej Inchebe. Svojím remeslom a šikovnými rukami pomáhali aj v Domove sociálnych služieb v Pezinku a spestrili aktivity detí v MŠ. Takisto podporujeme kultúrny život na našej škole. Už zopár rokov navštevujeme divadelné predstavenia v anglickom jazyku v Pezinku. Tento školský rok sme už navštívili DPOH a videli hru Doktor Macbeth situovanú do roku 1989
a v historickej budove SND skvelú komédiu Lakomec. V Divadle J. Palárika v Trnave sme videli životopisnú drámu Divný Janko. Chystáme sa aj na ďalšie predstavenia, exkurzie či výlety.
   V januári našu školu navštívili v rámci spolupráce s organizáciou AISEC aj dve zahraničné lektorky a v anglickom jazyku viedli zaujímavé a podnetné hodiny. Popri štúdiu však nezabúdame ani na zdravý životný štýl a pohyb. V škole organizujeme športové medzitriedne zápasy a žiaci každoročne pripravujú Deň zdravej výživy, kde sami pripravujú zdravé pochúťky a tí najlepší získavajú aj ceny.

Ste u nás vítaní a už sa na vás tešíme!
Mgr. Martina Pukančíková,
učiteľka SOŠ

 


   SoŠ, Komenského 27, Pezinok v školskom roku 2017/ 2018 otvárame trojročné učebné odbory
- 6445 H kuchár
- 6456 H kaderník
   Neponúkame „papier“, ale remeslo, odbornosť, základ budúcej živnosti a samostatného podnikania (nielen v SR).

Kuchári
   Kto chce, ten sa naučí: všetky práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy, komunikáciu so zákazníkom i odbornou verejnosťou.
   Kto chce: môže pracovať v najlepších gastronomických zariadeniach, súťažiť s najlepšími kuchármi v Európe, získavať financie počas celého štúdia, cestovať, poznávať, stať sa odborníkom aj pre oblasť diétneho stravovania.

 Kaderníci
   Kto chce, tak sa naučí: všetky úkony spojené s úpravou vlasov, pánske, dámske, detské účesy, svadobné výčesy, odborné poradenstvo v starostlivosti o vlasy, komunikáciu so zákazníkom i odbornou verejnosťou.
Kto chce: môže pracovať v renomovaných kaderníckych firmách, zúčastňovať sa prestížnych súťaží doma i v zahraničí, stať sa odborníkom v oblasti účesovej tvorby a vizážistiky, získavať už počas štúdia klientov pre budúce vlastné podnikanie.
   Praktický život očakáva prakticky pripraveného absolventa, preto ponúkame odbory, ktorých vzdelávací program obsahuje teoretické a praktické vyučovanie 1:1.
   Nedáme vám do rúk len „ papier “ (doklad o vzdelaní), vložíme vám do rúk prácu.

 

Elena Jurčíková