Zastupiteľstvo BSK rokovalo

Február 2017 / Prečítané 273 krát

   V piatok 17. februára zasadalo zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja. Prerokovalo dvadsaťdva bodov, ktoré sa týkali plnení uznesení, prevodov majetku, schváleniu rôznych dokumentov ale napríklad aj koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja vo vzťahu k integrovanému dopravnému systému. Prvým bodom rokovania bolo prijatie deklarácie k projektu BSK „Pamätajme“, ktorého cieľom je podpora kritického myslenia mládeže a proti šíreniu extrémizmu medzi mládežou. Projekt prebieha na väčšine škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Jedným z konkrétnych podujatí je aj divadelné predstavenie „Natálka“, ktoré umeleckým spracovaním prezentuje skutočnú udalosť, ktorá sa odohrala v Čechách pred niekoľkými rokmi. Skupina mladých extrémistov v noci hodila zápalné fľaše do budovy, v ktorej spala rómska rodina, okrem iného aj malé dievčatko – Natálka, ktoré prežilo s ťažkými popáleninami.
   Po divadelnom predstavení nasleduje beseda so študentmi, ktorej sa zúčastňujú nielen divadelníci, ale aj historici z o.z. Living Memory. Títo besedujú s mladými ľuďmi o formách a prejavoch extrémizmu, ale aj o následkoch totalitných ideológií a režimov.
   Je dobré, že vedenie BSK venuje pozornosť tomuto vážnemu problému a to práve na stredných školách, ktorých je zriaďovateľom.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: