Bezpečnosť seniorov v doprave

Február 2017 / Prečítané 1116 krát
   Seniori predstavujú osobitnú skupinu populácie, ktorá sa zúčastňuje na doprave. Sú jednou z najohrozenejších skupín v cestnej premávke. Vek a s ním spojené zmeny v ľudskom organizme (zdravotné obmedzenia v pohybe, v zraku a sluchu) môžu mať vplyv na samotnú bezpečnosť seniora pri pohybe v cestnej premávke. Taktiež veľakrát relatívne malá znalosť aktuálnych dopravných pravidiel, podceňovanie svojich momentálnych síl a nosenia reflexných prvkov majú vplyv na dopravnú nehodovosť s účasťou seniora v cestnej premávke.
   Polícia by chcela upozorniť seniorov na najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú v doprave či už ako chodci, cyklisti, alebo vodiči, a tým svoju bezpečnosť veľmi ohrozujú:
 
 1. Chodec nemá výhradnú prednosť na priechode pre chodcov!
   Chodec nesmie vstupovať na cestu, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich áut nemôže cez cestu bezpečne prejsť. 
   Podľa pravidiel v cestnej premávke je chodcom každý, kto vstúpil na chodník alebo na cestu. Chodcom je aj osoba, ktorá tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre invalidov alebo ručný vozík o celkovej šírke neprevyšujúcej 60 cm. Chodec môže tlačiť bicykel alebo ísť so psom na vodítku. Chodec je povinný používať predovšetkým chodník, po chodníku sa chodí vpravo.
 
2. Prechádzanie cez cestu mimo vyznačených priechodov pre chodcov ako aj samotný pohyb chodca po ceste má tiež svoje pravidlá.
   Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez cestu prechádzať len kolmo na jej os, najkratším smerom. Na zvýšenie svojej bezpečnosti treba myslieť pri každom prechádzaní cez cestu ako aj pri každom pohybe po ceste. Rýchlosť prechádzania vozovky chodca —seniora je podstatne menšia.
   Tam, kde chodník nie je, alebo je neschodný, ide chodec čo najbližšie pri ľavom okraji cesty. Pri ľavom okraji cesty smú ísť vedľa seba najviac dvaja chodci.
   Chodci sa musia taktiež chovať ohľaduplne, riadiť sa pravidlami cestnej premávky, svetelnými signálmi, dopravnými značkami a pokynmi policajtov.
 
3. Nosenie tmavého oblečenia a podceňovanie používania reflexných prvkov na ňom.
   Chodec je najzraniteľnejší účastník v cestnej premávke, a preto polícia apeluje najmä v tomto sychravom a hmlistom počasí na chodcov, na potrebu dodržiavania pravidiel v cestnej premávke a povinnosť nosenia reflexných prvkov chodcom idúcim po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti. Chodec v tmavom oblečení je za zníženej viditeľnosti bez reflexných prvkov viditeľný pre vodičov na poslednú chvíľu.
 
4. Podceňovanie momentálneho zdravotného stavu, vlastných možností a schopností.
   Je veľmi rizikové sadnúť si za volant alebo na bicykel, keď sa človek necíti byť „vo svojej koži“. Odporúčame odložiť tieto plány radšej na neskôr, kedy sa budete cítiť lepšie, prípadne si zavolať na pomoc s odvozom niekoho z rodiny alebo známeho.
   Zrak v poriadku, pohotovosť a rýchla reakcia na nepredvídateľnú dopravnú situáciu sa za volantom vyžadujú v každom veku. U seniora aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré vydáva lekár na 5 rokov pre vodiča osobného motorového vozidla. V prípade momentálneho zhoršenia zdravotného stavu treba myslieť skôr, než sadne senior za volant, na svoju bezpečnosť ale aj na bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.
   Každý z účastníkov cestnej premávky, aj seniori, môže dodržiavaním uvedených dopravných predpisov a pravidiel zvýšiť svoju bezpečnosť a predchádzať tak nešťastiam na cestách!
 
kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová
 

Ohodnoťte článok: