Lidl a zákazníci spoločne podporili ZŠ Fándlyho

Február 2017 / Prečítané 1098 krát
   Chcem sa poďakovať za podporu pezinskému Lidlu a všetkým, ktorí svojim nákupom v Lidli 13. 2. 2017 podporili našu školu. Uvádzam aj časť listu od projektovej manažérky, s ktorou som na danej akcii spolupracovala. Ešte raz vďaka.  
Monika Hlúšková, riaditeľka ZŠ Fándlyho
 
   V pondelok. 13. februára 2017 sme otvorili našu modernizovanú  predajňu v Pezinku. Súčasťou prvého dňa predaja bola podpora práve Vašej základnej školy.  Do podpory sa zapojili všetci tí, ktorí v prvý deň otvorenia  nakúpili aspoň za 10 €. Následne Lidl venuje za každý takýto nákup 50 centov na podporu základných škôl vo forme nákupu športových a didaktických pomôcok.
   Zákazníci v tento prvý deň otvorenia podporili žiakov Vašej základnej školy sumou 1197 €. Lidl túto sumu navýšil na 3 000 € a Vaša škola tak získa pomôcky v tejto sume podľa vlastného výberu.
v tejto sume podľa vlastného výberu. V prvom rade by som Vám chcela poblahoželať a verím, že táto suma je pre Vás príjemným prekvapením, a pre Vašu školu a jej žiakov bude prínosom v skvalitnení vyučovacieho procesu. Za sumu 3 000 € zabezpečíme nákup športových potrieb podľa Vami špecifikovaného výberu a taktiež nákup interaktívnej tabule...
Zuzana Sobotová,
 
CSR projektový manažér / Corporate Social Responsibility Projekt Manager, Oddelenie komunikácie                           
 
(r)
 

Ohodnoťte článok: