Veľa zdravia, Majstre

Február 2017 / Prečítané 1196 krát

Pocta Hermannovi Brochovi, 1970.K životníému jubileu sochára Alexandra Ilečka

    Vzácneho životného jubilea, osemdesiatich rokov, sa 25. februára dožíva významný slovenský sochár Alexander Ilečko. Pochádzal z rodiny kde výtvarné umenie a kultúra boli každodennou samozrejmosťou. Otec – Jozef Ilečko bol akademickým maliarom, mama bola profesorkou matematiky a kreslenia. Teta Mária Mariániová bola veľkou osobnosťou slovenskej „kunsthistórie“ a reštaurovania.
   Alexander Ilečko študoval v rokoch 1954 – 1961 na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení maľbu u profesorov Matejku a Mudrocha. Neskoršie prešiel na oddelenie sochárstva a to sa mu stalo „osudovým“ na celý život. Jeho učiteľmi tu boli profesori Štefunko a Pribiš. Na základe štipendia Herderovej ceny bol jeden rok študentom viedenskej Akadémie výtvarných umení. Začiatkom šesťdesiatych rokov si svojpomocne v grinavskej časti mesta postavil ateliér, v ktorom pracuje dodnes. Ovláda všetky sochárske materiály. Rovnako dokáže pracovať s drevom, kameňom či bronzom, ako s hlinou, sadrou alebo epoxydom. Je autorom mnohých portrétov významných slovenských dejateľov, ale aj portrétov svojich priateľov umelcov – výtvarníkov a hudobníkov. Zúčastnil sa aj mnohých sochárskych sympózií doma i v zahraničí. Je jedným zo zakladateľov piešťanského sympózia Socha piešťanských parkov, kde zažiaril svojou inštaláciou Pocta Hermannovi Brochovi. Mal množstvo výstav doma i v zahraničí. Ilečková tvorba je podľa historikov umenia variabilná, nestereotypná a štýlovo neviazaná žiadnymi konkrétnymi umeleckými smermi alebo konvenciami. V roku 1995 mu vydavateľstvo Tatran venovalo rozsiahlu monografiu, ktorá podrobne mapuje jeho tvorbu.
   Vážený pán Ilečko, milý Šaňo, dovoľ mi v mene Pezinčanov, ako aj v mene „tvojich“ Grinavčanov, zaželať Ti veľa zdravia a vysloviť veľké poďakovanie za množstvo sôch, ktorými si poľudštil naše interiéry aj exteriéry. Poznáme sa viac ako štyridsať rokov a ja môžem len s obdivom potvrdiť, že nepoznám pracovitejšieho umelca, a okrem toho aj skromnejšieho a milšieho človeka ako si Ty. Aj preto Ťa vždy obklopovalo množstvo priateľov – umelcov, ale aj obyčajných ľudí, ktorí Ťa mali a majú radi. Som rád, že môžem patriť medzi nich.

 

Oliver Solga