Výzva na podávanie nominácií na ocenenie Športovec roka mesta Pezinok

Február 2017 / Prečítané 1245 krát

   Komisia športu pri MsZ v Pezinku vyzýva všetky športové subjekty pôsobiace v meste Pezinok ako aj širokú verejnosť, aby sa zapojili do nominácií na ocenenie Športovec mesta Pezinok za rok 2016. Na základe nominácií bude hlasovaním členov komisie športu pri MsZ v Pezinku určené poradie v jednotlivých kategóriách. Následne po zverejnení mien nominovaných športovcov bude umožnené širokej verejnosti voliť najpopulárnejšieho športovca roka 2016. Víťazi ankety budú vyhlásení a ocenení dňa 14. 6. 2017 pri slávnostnom odovzdávaní mestských ocenení. Hodnotiť sa budú nasledovné kategórie:
1. Najlepší športovec – senior
2. Najlepšia športovkyňa – senior
3. Najlepší mládežnícky športovec/mládežníc. športovkyňa
4. Najlepší športový kolektív – seniori
5. Najlepší mládežnícky športový kolektív
6. Najlepší tréner
7. Najlepší tréner mládeže
8. Najlepší športovec/športovkyňa so zdravotným hendikepom
9. Najpopulárnejší športovec roka (hlasuje verejnosť)

V návrhu (nominácii) treba uviesť:
1. Meno a priezvisko športovca, v prípade kolektívu názov družstva
2. Šport, za ktorý by mal byť ocenený
3. Veková kategória (senior, alebo mládež), najlepšie uviesť rok narodenia alebo vek
4. Vzťah k mestu Pezinok (rodák, obyvateľ, športovec za Pezinský klub a pod.)
5. Stručné zdôvodnenie (napr.
úspechy za rok 2016, ktoré dosiahol, prípadne iné zásluhy, za ktoré by mal byť ocenený). Pokiaľ sa uvedie ako výsledok medailové umiestnenie na významných podujatiach, je potrebné doplniť aj údaj o približnom počte štartujúcich, resp. o počte zúčastnených krajín.
6. Ak je možné, pridať aj fotky nominantov (vo forme JPG). Tie sa potom použijú spolu s krátkym medailónom o športovcovi v časopise Pezinčan pre hlasovanie širokej verejnosti „Najobľúbenejší športovec roka 2016“.

   Návrh – nomináciu môže podávať právny subjekt, športový klub, alebo fyzická osoba bez ohľadu na to, či je alebo nie je obyvateľ Pezinka. Nominovaný nemusí byť obyvateľom Pezinka, ale musí mať k mestu vzťah. Napr. športuje za mimopezinský klub, ale narodil sa alebo býva v Pezinku. Alebo nie je Pezinčan, ale dosiahol významné výsledky v Pezinskom klube a pod.

   Návrhy – nominácie je potrebné zaslať najneskôr do 10. 3. 2017 na adresu: maria.odehnalova@msupezinok.sk alebo doručiť na Mestský úrad v Pezinku na adresu:
MsÚ Pezinok
Mária Odehnalová
Radničné námestie 7
902 01 Pezinok

   Po spracovaní nominácií bude prostredníctvom webovej stránky TV Pezinok a webovej stránky mesta Pezinok umožnené hlasovať širokej verejnosti v ankete v kategórii najpopulárnejší športovec roka.

 

(MsÚ)