Zrušenie správneho poplatku – oznámenie

Február 2017 / Prečítané 557 krát

   Správny poplatok 5 eur za vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia – žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (napr. plynová kotolňa s výkonom do 300 kW, krbové kachle) bol zrušený až na niektoré výnimky. Správny poplatok sa uhrádza pri podaní žiadosti na:
- vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách – 5 eur
- vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov alebo malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu – 10 eur.

 

(Oľga Moťovská – MsÚ, OŽP)

 


Ohodnoťte článok: