Nebytový priestor na prenájom a ponuka na odpredaj zariadenia

Február 2017 / Prečítané 1126 krát

   Mestský podnik služieb, p. o. mesta Pezinok ponúka na prenájom v objekte: Výmenníková stanica Za hradbami nebytový priestor vo výmere 61,60 m2. Vhodné na prevádzkovanie kaderníctva, pedikúry, manikúry...
   SOŠ, Komenského 27, Pezinok ponúka k odpredaju zariadenie kaderníctva.
   kontakt: za SOŠ Mgr. Elena Jurčíková, riaditeľka 033/644 37 79, 0905 591 112, riaditelka@soskompk.sk 
   za MPS Ing. Miroslav Lošonský, riaditeľ 033/6901 805, 0905 222 096, miroslav.losonsky@mpspezinok.sk

 

(MPS)

 


Ohodnoťte článok: