Súťaž na uloženie odpadov je pripravená

Február 2017 / Prečítané 592 krát

   Mestské samosprávy sú povinné každé štyri roky vypísať súťaž na zvoz, uloženie alebo likvidáciu odpadov z domácností a od právnických osôb. Keďže predchádzajúca zmluva s doterajšími partnermi končí v polovici tohto roka, Mestský úrad v Pezinku zverejnil podmienky verejnej obchodnej súťaže na obdobie nasledujúcich štyroch rokov. Ide o „Odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu, Odber a zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov a Zneškodňovanie komunálnych odpadov pre mesto Pezinok“. Nadlimitná zákazka na tieto služby bude realizovaná najtransparentnejším možným spôsobom a to s použitím elektronickej aukcie. Informácie o súťaži a súťažné podklady pre každého záujemcu sú už k dispozícii.

 

(OŽPaV)


Ohodnoťte článok: