Pošta sa rušiť nebude

Február 2017 / Prečítané 1182 krát

   Koncom mesiaca prebehla mestom informácia, že Slovenská pošta a. s. sa chystá zrušiť svoju prevádzku na sídlisku Sever. Dokonca sa začala spisovať aj petícia za jej zachovanie. Na podnet poslancov p. Bílika a p. Guštafíka reagovalo okamžite aj vedenie mesta. Primátor zaslal 7. februára generálnemu riaditeľovi SP list, v ktorom vyjadril v mene občanov nesúhlasné stanovisko s prípadným zrušením tejto prevádzky a zároveň ho požiadal o relevantnú informáciu o stanovisku vedenia SP. Následne sa s primátorom telefonicky spojil generálny riaditeľ p. Róbert Gálik, ktorý na druhý deň zaslal primátorovi oficiálny list, v ktorom informoval vedenie mesta a občanov, že nie je ich úmyslom prevádzku pošty na Severe rušiť. Informoval aj o tom, že v objekte Panoráma Centrum na Moyzesovej ulici chystá SP spolu s Poštovou bankou zriadenie spoločného konceptu pobočky pošty a banky v spojení s kaviarňou a predajňou kníh. Plné znenie listu je uverejnené aj na webovej stránke mesta.

 

(r)