Šachový Mikulášsky turnaj detí

Január 2017 / Prečítané 1094 krát

  Šachový klub Pezinok v spolupráci s mestom Pezinok 10. 12. 2016 usporiadali v klube na Hrnčiarskej ulici Mikulášsky turnaj v šachu. Ako každoročne veľmi úspešne sa o to pričinil Tibor Lenčucha, ktorý celú súťaž riadil. Za mesto bol prítomný viceprimátor Miloš Andel. Celkove sa zúčastnilo 12 detí. Z nich niektoré po prvýkrát a mnohé prvýkrát hrali s hodinami.
1. miesto obsadil Pavol Slovák, KŠ Pezinok, ktorý vyhral všetkých sedem partií. 2. miesto obsadil Šimon Peter Šipoš, ZŠ Kupeckého, 3. miesto Peter Gvozdiak, ZŠ Fándlyho, 4. Ema Havlíková KŠ Pezinok, 5. Šimon Jelok, ZŠ Kupeckého.
   Deti do 12 rokov: 1. miesto Ondrej Gvozdiak ZŠ Fándlyho, 2. Andrej Havlík ZŠ Fándlyho, 3. Oliver Kúdela ZŠ Kupeckého. Najmladším účastníkom bol Adrián Tyko ZŠ Kupeckého, ktorý ešte nezbieral body, ale zbieral skúsenosti. Všetci účastníci obdržali vecné ceny a sladkosti a veľmi sa z tohto turnaja tešili. Bolo však poznať, kde na škole majú šachový krúžok, kde sa tomu naozaj venujú. Na ZŠ Fándlyho je to pani učiteľka Čermáková, Na ZŠ Kupeckého Jozef Pták, pritom všetkým školám v Pezínku boli zdarma dodané súpravy šachov, magnetické tabule, a potrebná literatúra pre takýto krúžok. KŠ Pezinok si takto vytvára podmienky pre ďalšie talenty.

 

(JP)

 


Ohodnoťte článok: