BSK: Na športové dotácie prišlo takmer 500 žiadostí za 8 mil. eur

Január 2017 / Prečítané 581 krát

   Posledné dva programy Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy sú od stredy uzavreté. Elektronicky požiadalo o dotáciu v oblasti na podporu športu a mládeže takmer 500 žiadateľov a o dotáciu pre rozvoj vidieka sa elektronicky hlási 49 projektov.
   „Záujem o rozvoj a podporu športu v kraji je enormný. Nie všetkých dokážeme uspokojiť, ale verím, že v komisii odborníkov, ktorá bude projekty posudzovať, kde sú napr. Ján Filc, Matej Beňuš alebo Mária Mračnová, rozhodne čo najspravodlivejšie a najlepšie“, vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
   Bratislavský samosprávny kraj v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja zverejnil 9. novembra 2016 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre rok 2017.
   V štyroch oblastiach je pre žiadateľov alokovaných celkom 1 996 800 €.
   V decembri 2016 boli uzatvorené výzvy pre projekty v oblasti kultúry a turizmu a 11. januára 2017 sa uzavrela výzva na podporu športu a mládeže a na rozvoj vidieka. Elektronicky sa prihlásilo 460 žiadostí v oblasti podpory športu a mládeže a o dotáciu pre rozvoj vidieka pre
javilo v elektronickom systéme záujem 42 žiadateľov.
   Všetky žiadosti na získanie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre rok 2017 na podporu športu a mládeže a na rozvoj vidieka prechádzajú formálnou kontrolou, aby sa zistilo, či splnili všetky podmienky a náležitosti. Následne budú posúdené odborníkmi z každej oblasti v odbornej hodnotiacej komisii, ktorej odporúčania budú podkladom pre župných poslancov.

 

(BSK)