Oprava

Január 2017 / Prečítané 597 krát

   V decembrovom čísle Pezinčana bola uverejnená spomienka na Ľudovíta Prandorfyho v nesprávnom znení. V texte boli hneď dve chyby – v prvom prípade sa jednalo o preklep takže namiesto slova manželka bolo nesprávne uvedené „manželia“ a ďalšia chyba vznikla pri prepise dodaného rukopisu keď slovo Michaelou bolo nesprávne interpretované na Michaelom. Smútiacej rodine sa ospravedlňujeme. Správne znenie spomienky zverejňujeme znovu na tejto strane ako prvú v poradí.

 

(r)