Poďakovanie

Január 2017 / Prečítané 677 krát

  Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa boli rozlúčiť s našou milovanou
Ing. Annou  MARKOVIČOVOU,
rod. Hanuskovou,
ktorá nás náhle opustila 29. novembra 2016, za vyjadrenie sústrasti a kvetinové dary. Zároveň si chceme pripomenúť, že 27. decembra 2016 by sa bola dožila naša drahá 70 rokov. Manžel a syn.
Z úprimného srdca ďakujeme všetkým priateľom a známym, ktorí sa 23. novembra prišli rozlúčiť s naším drahým zosnulým manželom, otcom, starým otcom a kamarátom
Bohuslavom BULOM,
ktorý od nás odišiel do večnosti vo veku 75 rokov. Ďakujeme za slová súcitu a kvetinové dary, ktoré ste priniesli na znak vašej úcty a lásky k blížnemu, ktorú on sám rozdával. Poďakovanie patrí aj Pohrebenej službe za prípravu dôstojného prostredia pohrebného obradu. Smútiaca rodina.
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli dňa 20. 12. 2016 rozlúčiť s naším synkom
Martinom OPETOM
a pomohli nám podaním ruky a objatím zmierniť náš žiaľ. Ďakujeme za kvetinové dary, písomnú rozlúčku od bezdomovcov z Nota Bene a „deciek“ zo sídliska. Moc vám ďakujeme. Maťovi rodičia.
 
  Ďakujeme všetkým, ktorí sa 9. 12. 2016 prišli rozlúčiť s našou drahou mamou, dcérou, sestrou
Melániou DÁVIDOVOU rod. Šedivou.
Venujte jej prosím tichú spomienku. Smútiaca rodina.


Ohodnoťte článok: