Dia Bozin Pezinok

Január 2017 / Prečítané 1212 krát

   Ctení priatelia! Občianske združenie diabetikov Dia Bozin Pezinok vám všetkým úprimne ďakuje za aktívnu a plodnú spoluprácu, ktorú sa nám s vami podarilo v roku 2016 rozvinúť. Vašou pomocou, zdieľaním, spoluprácou sa nám dostalo cti, ktorú si vážime a o ktorú chceme aj v budúcom roku 2017 usilovať.
   Ubezpečujeme vás, že aj v roku 2017 sme odhodlaní našu činnosť vykonávať s rovnakou vehemenciou a razanciou v presvedčení, že práve záujem slúžiť a pomáhať potrebným sú hodnoty, ktoré nás v uplynulom roku spojili.
   Do nového roku 2017 vám všetkým želáme úspech v každom vašom snažení v práci i v osobnom živote. Pri vašich aktivitách nech vám slúži pevné zdravie a nech vám všetko vychádza
v podľa vašich prianí a želaní.

 

   Za Dia Bozin Pezinok Ing. Ján Kováč, predseda.