Poďakovanie za spoluprácu

Január 2017 / Prečítané 936 krát

   Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov na Hrnčiarskej ul. v Pezinku ďakuje za pomoc a spoluprácu v roku 2016: Cirkevnej materskej škole sv. Jozefa, Základnej škole Fándlyho ul. – p. uč. Mgr. Rozbeskej, Základnej škole vo Vištuku – p. učiteľovi Kvakovi, študentom Gymnázia v Pezinku, Okresnej Malokarpatskej knižnici – vedeniu a kolektívu pracovníčok, Bratom kapucínom z pezinského kláštora, členkám spoločenstva Máriinej Légie, Ing. Milanovi Pavelkovi, folklórnemu súboru Obstrléze, folklórnemu súboru Radosť, p. Rudolfovi Čechovičovi, Ing. Miroslavovi Kulhánkovi, p. Vojtechovi Trochtovi, p. Vincentovi Fekiačovi, p. Vladimírovi Brunovskému, p. Anne Sklárovej.
   V roku 2017 prajeme veľa zdravia, božieho požehnania, osobných aj pracovných úspechov.
   Na ďalšiu spoluprácu sa tešia obyvatelia a zamestnanci DSS a ZPS Pezinok.

 

Dana Hreusová