Výchova datí je vec srdca...

Január 2017 / Prečítané 565 krát

   ...a ak sa na nej spoločne podieľa rodina i škola, podarí sa dobrá vec. A nám sa to podarilo. Učíme deti nielen vedomostiam, ale aj pozerať okolo seba otvorenými očami a vnímať potreby tých, ktorí žijú v našom okolí. To nás potom vedie nezostať sedieť, ale priložiť ruku k dielu a pomôcť. V súčasnosti rezonuje v spoločnosti téma dobrovoľníctva a naši rodičia, deti i učitelia sa doň zapájajú bez zbytočných veľkých slov.
   Koncom školského roka sme sa s deťmi rozhodli pomôcť znevýhodneným rodinám a zapojili sme sa do Zbierky školských pomôcok. Farbičky, perá i školské tašky potešili mnohé rodiny..
Nie všetky deti vo svete majú možnosť chodiť do školy a ich budúcnosť je ohrozená nevzdelanosťou a chudobou. Preto si naša škola adoptovala dve deti z africkej Ugandy. Pre tento účel sme okrem tradičnej zbierky usporiadali burzu obrazov maľovaných našimi deťmi. Rodičia i starí rodičia si s radosťou zakúpili „diela“ svojich ratolestí a tak podporili dobrú vec.
   Nezostali sme však iba v Afrike. Aj v našom okolí máme ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Už niekoľko rokov tradične pred Vianocami organizujeme akciu Vianoce pre Hestiu. Doma v rodinách mamy s deťmi napiekli všakovaké dobroty, ktoré cez prestávky žiaci predávali za symbolickú cenu. Aj tento výťažok sa dostal do rúk tým, ktorí to potrebujú.
   V predvianočnom období si akosi viac uvedomujeme dar života i zdravia. Naši rodičia vyšli s iniciatívou opäť zorganizovať charitatívnu akciu na podporu detského mobilného hospicu Plamienok. Naša školská komunita si otvorila na vianočných trhoch stánok s chutnou kapustnicou, punčom i výrobkami z rúk detí, rodičov i pani učiteliek.
   Vieme, že v dnešnej spoločnosti sa mnohé rodiny boria s finančnými problémami. Aj v našej škole máme takéto deti. Medzi ne sme rozdelili zbierku šatstva, ktorú medzi sebou zorganizovali pani učiteľky.
   Posledným projektom roka 2016, do ktorého sa naše deti zapojili, bola Dobrá novina. 26. decembra, keď sa iné deti hrali s novými darčekmi, venovali tieto deti svoj čas a chodili koledovať dobrú novinu do rodín, ktoré o to požiadali. Táto kolednícka akcia je spojená s finančnou zbierkou a slúži na podporu projektov v chudobných oblastiach Afriky.
   Touto cestou chceme poďakovať všetkým, rodičom, žiakom i učiteľom za ich nápady, úsilie, čas, prostriedky, ktoré venovali pre dobro druhých.

 

ZŠ Jána Kupeckého

 


Ohodnoťte článok: