DZH Pezinok mesto hodnotilo činnosť za minulý rok

Január 2017 / Prečítané 1033 krát

   Začiatkom roka sa v Pezinku koná už tradične výročná schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Pezinok – mesto. I tentoraz členov DHZ a hostí v úvodnom príhovore privítal veliteľ DHZ Rudolf Adamčík. Po schválení programu a voľbe komisií vystúpil pred prítomných predseda DHZ Ing. Milan Čech, ktorý predniesol správu o činnosti za uplynulý rok 2016 v ktorej vecne i kriticky zhodnotil bohatú a bez nároku na odmenu vykonávanú činnosť členov i funkcionárov DHZ.
   Veľa sa v tomto roku urobilo pri úpravách historickej hasičskej zbrojnice na Mladoboleslavskej ulici, ktorú mesto dalo do prenájmu DHZ, aby slúžila pôvodnému účelu. V správe bola prezentovaná odborná príprava pezinských dobrovoľníkov, výcvik, účasť na preventívno-výchovnej i kontrolnej činnosti, práca s mládežou a športová činnosť. Tak ako i v minulosti sa DHZ podieľal i na kultúrno-spoločenskej činnosti. Správa sa tiež venovala cezhraničnej spolupráci. Osobitne bola hodnotená dobrá spolupráca s mestom a kultúrnymi organizáciami.
   Správu o hospodárení predniesol dlhoročný člen a funkcionár DPO SR Ján Slaný. V nej sa konštatovalo, že v uplynulom roku hospodárili so zverenými prostriedkami v zmysle platných predpisov. Plán činnosti DHZ na rok 2017 predložil na schválenie VČS veliteľ DHZ Pezinok mesto R. Adamčík
   Následne boli odovzdané ocenenia pre členov a funkcionárov DHZ, ktorí obdržali medailu Za príkladnú prácu a Za Vernosť. Najväčší potlesk za ocenenie zožali Rudolf Turanský a Peter Guštafík. Zároveň boli odovzdané členské preukazy novým členom.
   Primátor mesta O. Solga poďakoval členom a funkcionárom DHZ za aktívnu pomoc mestu nielen počas Vinobrania a do budúcnosti prisľúbil podporu činnosti DHZ v prospech obyvateľov Pezinka. Plk. Ing. Moťovský a pplk. Mgr. V. Bartoš z OR HaZZ Pezinok kladne hodnotili spoluprácu oboch zborov pri mnohých spoločných podujatiach. Okresný veliteľ ÚzV DPO Pezinok - Senec F. Daniš poďakoval za vykonanú prácu a uviedol, že DHZ Pezinok - mesto je príkladom pre ostatné organizácie. Za DHZ Pezinok SOU ako hosť zablahoželal prítomným k úspešnej rekonštrukcii historickej zbrojnice v Pezinku jeho predseda P. Ronec.
   Predseda návrhovej komisie F. Feder predložil na výročnej schôdzi návrh uznesenia, ktoré bolo schválené. DHZ Pezinok mesto si zvolilo R. Adamčíka za delegáta na valné zhromaždenie v rámci ÚzV Pezinok – Senec.

 

(PR)

 


Ohodnoťte článok: