Park pred zámkom

Január 2017 / Prečítané 692 krát

   V decembri schválilo Mestské zastupiteľstvo novému majiteľovi zámku prenájom plochy pred zámkom. Na mieste dnešného neoficiálneho parkoviska by chcel vybudovať štýlovú historizujúcu záhradu. Takú, ako vidíme bežne pred zámkami a kaštieľmi po celej Európe. Chce odstrániť dlažbu, vysadiť stromy a kríky, vybudovať cestičky a fontánu (viď predbežnú vizualizáciu na priloženom obrázku). Pre všetkých návštevníkov parku.
   Mnohí Pezinčania prijali jeho ponuku s nadšením najmä preto, že v centre mesta pribudne kus zelene a skrášli sa aj okolie zámku. Našli sa však aj takí, ktorí okamžite žiadali primátora, aby nepodpísal uznesenie MsZ. Bola ich hŕstka a ich dôvody boli vykonštruované, niekedy až trápne. Hovorilo sa dokonca o celom prenájme zámockého parku, hoci išlo naozaj len o plochu okolo zámku, dokonca len o časť plochy, pretože okolie zámku (bývalá vodná priekopa v šírke 4 až 8 metrov, dnes oddelená obrubníkom od kamennej dlažby) patrí k budove zámku a teda novému majiteľovi. Takže pokojne by si okolo budovy mohol urobiť parkovisko a nemusel by investovať svoje peniaze do parkovej úpravy.
   Rovnako nezmyselný bol argument, že toto bol pre mesto dôležitý spoločenský priestor a chceme ho „privatizovať“. Asi nikto z dotyčných sťažovateľov tu nezažil žiadne podujatie v rámci Kultúrneho leta, na ktorom sme boli počas koncertu vyrušovaný desiatkami automobilov prichádzajúcich a odchádzajúcich návštevníkov parku a hlukom motoriek a automobilov z blízkej cesty.
  Ja, na rozdiel od tých, čo sa dovolávajú zachovania verejného priestoru, som na tých podujatiach bol pravidelne. Osobne som už pred viac ako piatimi rokmi žiadal, aby kultúrne podujatia boli v lete sústredené do malebného (a nehlučného) nádvoria Krušičovej kúrie v centre mesta. Priestor pred zámkom nebude chýbať ani počas Vinobrania, pretože namiesto neho možno využívať priestor pred Domom kultúry, kde je aj vyhovujúce sociálne zázemie pre účinkujúcich a hostí.
   Zrušením parkoviska pred zámkom a vybudovaním verejne prístupnej atraktívnej záhrady naše mesto nič nestratí. Práve naopak, len získa. A už vôbec neobstojí argument, že kamenná dlažba bola vybudovaná z peňazí EÚ zbytočne. Udržateľnosť projektu bola stanovená na päť rokov, takže mesto nič neporuší, keď rozobranú dlažbu použije tam, kde to bude vhodné. Ktovie, možno raz aj na Radničnom námestí, kde je nielen mojim snom vybudovať fontánu pred Mariánskym stĺpom. To sa však ešte len uvidí, možností je viacero.
   Pre tieto argumenty a v mene tých, ktorí sa tešia na kultivovaný priestor pred zámkom, som nevyhovel žiadateľom o nepodpísanie uznesenia. A tiež aj preto, že keď som videl ten krátky zoznam žiadateľov, zistil som, že väčšinou ide o stále tých istých, ktorí neoprávnene kritizujú každý krok a každé rozhodnutie mesta. Nech by bolo aj stokrát prospešné pre ostatných obyvateľov Pezinka. Len tak, z princípu, aby škodili. Tak ako v prípade vymysleného problému prenájmu plochy pred zámkom.

 

Oliver Solga