Malokarpatská knižnica v roku 2016

Január 2017 / Prečítané 602 krát

   Malokarpatská knižnica v Pezinku pripravila v roku 2016 pre svojich detských a dospelých čitateľov a návštevníkov 441 podujatí. Najviac podujatí sme pripravili pre deti materských a základných škôl. Úspešné boli 2 polročné cykly literárno-vzdelávacích podujatí Fauna a flóra Malých Karpát o zvieratách a rastlinách nášho regiónu, ktorá bola spojená s výstavou fotografií, a cyklus Lekcia Malé Karpaty, kde sme predstavovali významné jubilujúce osobnosti Pezinka a okolia. Detské oddelenie navštívili spisovatelia Michal Čierny, Marta Hlušíková, Petra Nagyová-Džerengová, Dušan Kalmančok, canisterapeuti s výcvikovej školy Doggie pripravili čítania so psíkmi. Pracovníčky oddelenia pre deti pripravovali aj pravidelné cykly podujatí zamerané na propagáciu čítania a rozvoj čitateľskej a informačnej gramotnosti. Nechýbala ani Noc s Andersenom, počas ktorej vybraná aktívna trieda detí nocovala v priestoroch knižnice. Podujatia mohli byť realizované aj vďaka finančnej podpore 1000 € z dotácií Mesta Pezinok na kultúru.
   Pre verejnosť sme v spolupráci s reštauráciou Radnica a kníhkupectvom Artforum Pezinok pripravili 10 stretnutí Literatúra v Radnici, ktoré moderovala Veronika Šikulová a predstavili zaujímavých spisovateľov a tvorcov beletrie aj odbornej literatúry - hudobníkov z Moyzesovho kvarteta, Moniku Kompaníkovú, Dušana Dušeka, Mirku Ábelovú a Davida Kollera, Danielu Dvořákovú s Pavlom Dvořákom, Uršulu Kovalyk, Fedora Malíka, Mariána Pauera a Vladimíra Krčméryho.
   Do priestorov knižnice prišli na besedy Pišta Vandal, Kamil Peteraj, Ľubomír Feldek, Pavel Matejovič, Ivan Hričovský, Martina Monošová, Dana Hlavatá, Jásir Jalili, Jana Pronská, Ondrej Prostredník, Márius Kopcsay, so študentmi diskutovali Jaro Rihák a Ján Litvák. Seniori trénovali pamäť na Tréningoch koncentrácie a pamäti.
   V roku 80. výročia narodenia Vincenta Šikulu sme pripravili putovnú výstavu Aktovka Vincenta Šikulu, (Modra, Pezinok, Dubová, Ivanka pri Dunaji).
   Knižnicu počas roku navštevovalo 3531 registrovaných čitateľov, ktorí si vypožičali 146 238 zväzkov. Do knižničného fondu v roku 2016 pribudlo 4 166 zväzkov kníh a iných nosičov. Nákup 1 072 zväzkov kníh podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia sumou 10 000 €.
   Pozývame Pezinčanov aj v roku 2017 do knižnice vybrať si z ponuky kníh a periodík alebo navštíviť naše podujatia.

 

(MK)

 


Ohodnoťte článok: