ZuŠ E. Suchoňa pred odchodom na zimné prázdniny

Január 2017 / Prečítané 667 krát

   Žiaci Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa prispeli k navodeniu krásnej predvianočnej atmosféry tromi vydarenými koncertami: Najprv to bol meditatívny Adventný koncert hudobného odboru v evanjelickom kostole, nasledoval koncert tanečného odboru s názvom „Tanec s vločkou“ a posledným z trojice koncertov bol tradičný Vianočný koncert v spoločenskej sále PKC.
   Ďakujeme všetkým priateľom a sympatizantom za podporu a veríme, že nám zachováte svoju priazeň aj v roku 2017.
   Tešíme sa, že sa opäť môžeme pochváliť aj úspechmi na celoslovenských interpretačných súťažiach ZuŠ.
   15. ročníka súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch „Čarovná flauta“ v Nižnej na Orave sa zúčastnili: Rebecca Brehler, Gabriela Ježíková, Dominika Forgó z triedy Mgr. Ivany Fülöpovej a Martina Pepuchová z triedy Mariána Mráza, DiS.art. za klavírnej spolupráce Mgr. Andrey Smolkovej. Všetci vo svojich kategóriách získali čestné uznanie. Martina Pepuchová súťažila aj 1. decembra v Bratislave na „Dňoch Miloša Ruppeldta.“ Porota jej udelila krásne 3. miesto. Srdečne blahoželáme!

 

 

(ZA)

 


Ohodnoťte článok: