Obschvat "nezaspal"

Január 2017 / Prečítané 1304 krát

   V decembri minulého roka sa uskutočnilo niekoľko rokovaní o obchvate Modra – Vinosady – Pezinok, obchvate Viničného a čiastočného odbremenenia od dopravy Svätého Jura (podľa posledných meraní prejde cez Svätý Jur 27 000 automobilov denne , čo je približne toľko ako cez Pezinok) s prihliadnutím na napojenie na tzv. grobské obchvaty, teda trasu z Grinavy smerom na Slovenský a Chorvátsky Grob, križovatku Triblavina a napojenie na diaľnicu D1.
   Najdôležitejšie bolo stretnutie 14. 12. na Mestskom úrade v Pezinku, ktorého sa zúčastnili všetci primátori, starostovia, zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja a Bratislavských regionálnych ciest. Tu sa dohodol aj ďalší postup a pracovné stretnutie na BSK. Relevantné informácie podala Barbora Lukáčová, vedúca pracovníčka BSK, ktorá hovorila o konkrétnych projektoch kraja a sumách, ktoré BSK na jednotlivé akcie vyčlenilo.
   Celkové náklady na obchvat Modra – Vinosady – Pezinok by mali byť cca 96 miliónov eur. BSK ich však v súčasnosti nemá k dispozícii. Pôvodne bolo vyčlenených z európskych peňazí len 36 miliónov, ale keďže Pezinok v tej dobe nemal schválený územný plán (schválil ho až v decembri 2016) a Modra nemala schválené nové trasovanie obchvatu (schválila ho až v máji 2016) BSK rozhodol, že na prípravnú dokumentáciu pôjde 10 mil. eur, a to na projekt Grinava – S. Grob a Ch. Grob – Triblavina – D1. Ostatné peniaze budú použité v okrese Pezinok na budovanie dopravných terminálov, autobusových staníc a cyklotrasy, tak, aby sa podporili projekty hromadnej dopravy osôb i „alternatívnej“ dopravy.
   Jednou z požiadaviek BSK je rokovanie starostov a primátorov s majiteľmi pozemkov o ich odkúpení. Tzv. grobské obchvaty musia byť skolaudované podľa slov B. Lukáčovej do roku 2023. Dokedy bude hotový celý obchvat Pezinka, Vinosadov a Modry nespresnila, uviedla však, že viac sa primátori a starostovia dozvedia na stretnutí koncom januára na BSK. V tomto duchu boli informované aj médiá.

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: