Mesto Pezinok obsadzuje voľné pracovné miesto

Január 2017 / Prečítané 828 krát

Mesto Pezinok

obsadzuje voľné pracovné miesto
sociálny pracovník
v Nocľahárni Mesta Pezinok


požadované predpoklady:
- Vysoká škola II. stupňa – v študijnom odbore sociálna práca
- znalosť práce s PC – Word, Excel, Outlook
- bezúhonnosť
-· operatívnosť, samostatnosť, profesionálne vystupovanie, flexibilita, kompetentnosť
- prax min. 3 roky v odbore,
ďalšie kompetencie a požiadavky:
- znalosť problematiky sociálnych služieb,
- znalosť zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách , problematika kvality sociálnych služieb a implemetácia podmienok kvality do praxe
- schopnosť pracovať so závislým klientom
- schopnosť pracovať v noci, nepravidelný pracovný čas
- možnosť nástupu od 1.3.2017
   Bližšie informácie poskytne osobne, príp. telefonicky (033/691 300, 302) PhDr. Milada Hegyiová – vedúca oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti, žiadosti so životopisom a fotokópiou dokladu o ukončenom vzdelaní zasielajte poštou do 10.2.2017 na adresu: Mestský úrad, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, prípadne prineste osobne do podateľne MsÚ (na prízemí), alebo pošlite elektronickou poštou na adresu : msu@msupezinok.sk .
   Mesto Pezinok si vyhradzuje právo písomne odpovedať len vybraným uchádzačom, ktorí budú pozvaní na ústny pohovor.

Mgr. Miroslav Šebesta, prednosta MsÚ v Pezinku