Mesto Pezinok - voľné pracovné miesto

Január 2017 / Prečítané 1013 krát

Mesto Pezinok

obsadzuje VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO
„referent overovania podpisov a evidencie obyvateľstva“ s týmito požiadavkami a predpokladmi:

- minimálne úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
- práca s PC, bezúhonnosť

   Záujemcovia môžu žiadosti so životopisom zasielať poštou v termíne do 15.02.2017 na adresu: Mestský úrad, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, prípadne doniesť osobne do podateľne MsÚ (na prízemí) alebo poslať elektronicky na e-mail: msu@msupezinok.sk .
   Bližšie informácie (vrátane pracovnej náplne) sú uverejnené na www.pezinok.sk 
   Mesto Pezinok si vyhradzuje právo, že odpovedať len vybraným uchádzačom, ktorí budú pozvaní na ústny pohovor.

 

Mgr. Miroslav Šebesta, prednosta MsÚ v Pezinku


Ohodnoťte článok: