Za Bohušom Bulom

Január 2017 / Prečítané 884 krát

   Správa o tom, že Bohuš Bula zomrel, ma zastihla uprostred voľného dňa, 17. novembra minulého roka.
   Dnes, s odstupom času, registrujem v tejto zhode dátumu kamarátovej smrti a pripomienky Dňa boja za slobodu a demokraciu čosi symbolické. S Bohušom som sa totiž zoznámil práve vďaka novembrovým udalostiam roku 1989. Bolo to v čase, keď sme spolu s viacerými ďalšími priateľmi začali spoluprácu s vtedajšou Demokratickou stranou. Bohuš i jeho brat Ľuboš patrili k jej kmeňovým členom tu v Pezinku. Potom to už išlo dosť rýchlo. Spolu sme sedeli v mestskom zastupiteľstve, boli sme členmi mestskej rady, popíjali dobré víno u Paľka Dubeka, stretávali sme sa na pôde Klubu podnikateľov mesta Pezinok, na jeho plesoch i na motoristických podujatiach pezinského klubu historických vozidiel. Na jeho pôde Bohuš spolu so svojou nerozlučnou dvojičkou – Sergejom Tanskym organizoval slávne jazdy pravidelnosti historických vozidiel na Pezinskú Babu. Bohuš bol človekom služby. V mladosti bol motocyklovým reprezentantom Československa, vtedy i neskôr žil hekticky a o čo viac myslel na iných a pomáhal, o to menej venoval pozornosť samému sebe. Za štvrťstoročie vedľa neho viem, že to inak nevedel a úprimne mu za to ďakujem. Česť jeho pamiatke.

 

René Bílik