Výrub stromov na starom cintoríne

Január 2017 / Prečítané 978 krát

   Aj v priebehu roka 2017 bude pokračovať na cintoríne na Seneckej ulici výrub ďalších vytypovaných stromov. Pôjde o 9 ks vysokých ihličnanov rozptýlených medzi hrobovými miestami a 28 ks listnáčov – z nich je 16 ks druh sofora japonská, ktoré tvoria stromoradie na ploche medzi budovou gymnázia a cintorínom. Dôvodom výrubu je život a majetok ohrozujúci celkový stav týchto stromov, zdokladovaný v odbornom posudku vypracovanom spoločnosťou EKOJET, s. r. o., priemyselná a krajinná ekológia, Bratislava. Táto spoločnosť už v septembri 2016 vypracovala odborný posudok pod názvom „Tomografické posúdenie zdravotného stavu a stability 107 ks stromov, Pezinok“ na pezinskom cintoríne.
   Spomínané stromoradie bude nahradené v plnom rozsahu novou výsadbou vhodnej odrody listnatých stromov, ostatné vyrúbané stromy nahradí niekoľko mladých – tvarovo zaujímavých stromov vo vnútri cintorína a stromy vysadené v určenom množstve na iných verejne prístupných miestach. Kritika niektorých návštevníkov cintorína je neoprávnená, pretože nie mesto Pezinok, ale odborníci na zeleň už v minulosti poukazovali na nutnosť výrubu chorých stromov, napadnutých drevokaznou hubou. Táto sa nedá eliminovať žiadnym postrekom ani iným spôsobom, len výrubom. Mesto tiež muselo v minulosti uhrádzať škody za poškodené pomníky po veterných smrštiach, ktoré spôsobili padnuté stromy alebo konáre.

 

(OdVaŽP)

 


Ohodnoťte článok: