Poslanci schválili rozpočet na rok 2017

December 2016 / Prečítané 404 krát

   Schválenie rozpočtu mesta na nadchádzajúci rok patrí vždy medzi najdôležitejšie materiály, ktorým sa v závere kalendárneho roka mestské zastupiteľstvá venujú. Tak tomu bolo aj 8. decembra, keď poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku schválili rozpočet na rok 2017.
Schválený rozpočet vo výške 18 361 935 € je vyrovnaný.
   To znamená, že na strane výdavkov aj príjmov je rovnaká suma. Občanov iste bude najviac zaujímať, čo všetko sa chystá mesto v budúcom roku urobiť a z toho dôvodu sú najzaujímavejšie práve kapitálové výdavky. V nich sa venujeme najmä rekonštrukcii Základnej školy na Fándlyho ulici, kde po tohoročnej výmene okien bude nasledovať zateplenie budovy a nová strecha. Veľká suma pôjde na vybudovanie nových parkovacích miest, opravu chodníkov a ciest. Z väčších investícii v budúcom roku pripravujeme aj výstavbu domu smútku na cintoríne v meste a zastrešenie obradnej plochy pred domom smútku na Cajle, ale napríklad aj vybudovanie lávky cez potok pre sídlisko Sahara. Z väčších investícii treba spomenúť aj začiatok výstavby odkanalizovania grinavskej časti mesta, najmä vybudovanie dažďovej kanalizácie. Snahou mesta je získať od BSK internát SOŠ na Komenského ulici, ktorý chceme prebudovať na moderné zariadenie sociálnych služieb. Nezabúdame ani na našich učiteľov a nepedagogických pracovníkov. Mesto má vyčlenené finančné prostriedky na zvýšenie platov nepedagogických pracovníkov o 10 percent už od začiatku budúceho roka a platy učiteľov o 6 percent od 1. 9. 1017.
   O ostatných rozvojových aktivitách, ktoré mesto pripravuje v budúcom roku a priamo súvisia s rozpočtom, budeme našich čitateľov na stránkach Pezinčana pravidelne informovať.
   Na rokovaní o rozpočte bolo prítomných všetkých 25 poslancov. Rozpočet mesta na rok 2017 podporili všetci poslanci za OI Spoločne pre Pezinok, ako aj Richard Demovič za Smer – SD a nezávislí poslanci Ján Čech a Ľubomír Čech. Za OZ Srdce Pezinka podporili rozpočet Jozef Mikláš, Božena Mizerová a Elena Žárska. Rozpočet nepodporili niektorí poslanci za OZ Srdce Pezinka, a to Milan Grell, Igor Hianik, Marián Šipoš, Roman Šmahovský, Viktória Tahotná a Kvetoslava Štrbová.

 

 (r)

 


Ohodnoťte článok: