Prednášky z histórie

December 2016 / Prečítané 395 krát

   Na pezinskom gymnáziu pokračoval cyklus prednášok z histórie zameraný na novšie európske a v ich kontexte i slovenské dejiny. Prednášajúci historik Mgr. Ľubomír Morbacher, PhD. z Občianskeho združenia Living Memory veľmi zaujímavým spôsobom priblížil študentom témy: Nástup Hitlera k moci, Podiel Slovenska na holokauste, Systém práce ŠTB na Slovensku od roku 1948 a Politické procesy na Slovensku od roku 1948. Občianske združenie Living Memory sa dlhodobo zaoberá históriou a fungovaním totalitných režimov. Vo svojom najnovšom projekte sa v čase, keď silnejú hlasy a hnutia šíriace nenávisť, venuje vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja záslužnej činnosti – vzdelávaniu stredoškolskej mládeže a jej výchove ku kritickému mysleniu.

 

(r)


Ohodnoťte článok: