Mesiac úcty k starším v DSS

November 2016 / Prečítané 225 krát

   Dňa 28.10. 2016 si naši seniori v DSS a ZPS v Pezinku pripomenuli sviatok seniorov. Kultúrny program si pripravili obyvatelia DSS, folklórna skupina Obstrléze a deti z CMŠ sv. Jozefa v Pezinku. Naši obyvatelia si spoločne zaspievali známe ľudové piesne. Básne predniesli p. Gavenčiaková, p. Lackovičová a p. Šebová. Ľudovú pieseň citlivo zaspieval pán Sloboda. Srdcia našich seniorov potešili svojim vystúpením deti z CMŠ sv. Jozefa pod vedením p. riaditeľky Podhorskej. Veľmi milé boli ich tance, básne, priania a piesne. Po vystúpení deti obdarovali našich seniorov darčekmi.
   Na záver stretnutia členovia súboru Obstrléze zablahoželali októbrovým oslávencom a zaspievali ľudové piesne na želanie. Ďakujeme všetkým hosťom za krásne slová uznania aj veselé piesne, na ktoré budú naši seniori dlho spomínať.

 

Obyvatelia DSS a ZPS

 


Ohodnoťte článok: