BSK: Kraj je na zimnú údržbu pripravený

November 2016 / Prečítané 215 krát

   Cesty a aj ich zimnú údržbu v Bratislavskom regióne zabezpečuje správca komunikácií – Regionálne cesty Bratislava. Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej správe viac ako 500 kilometrov ciest druhej a tretej triedy a 130 mostov.
   „Štyri dispečerské strediská v kraji od začiatku novembra monitorujú situáciu na cestách dvadsaťštyri hodín denne. Dokážeme preto na stav komunikácií a na vývoj počasia reagovať promptne,“ objasnil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
   Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej správe cesty II. a III. triedy v celkovej dĺžke 512 km a 130 mostov. O zimnú údržbu krajských ciest sa stará správca komunikácií Regionálne cesty Bratislava. Štyri dispečerské stanice, stredisko Bratislava, Malacky, Senec, Pezinok pre zimnú údržbu 2016/2017 disponujú 26 770 tonami posypového materiálu. Dovedna je v štyroch skladoch pripravených 18 mechanizmov, ktoré budú upravovať cesty podľa potreby, v závislosti na počasí. Vzhľadom na kapacitu skladových priestorov a vývoja počasia budú sklady v prípade potreby operatívne dopĺňané. Posypový materiál spĺňa požiadavky platných technických noriem, právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia ľudí, ochrany spotrebiteľa a ochrany životného prostredia.
   V rámci dôležitosti sú prioritne udržiavané hlavné ťahy, cesty, využívané autobusovou dopravou, horské úseky a úseky s nebezpečenstvom tvorenia závejov, snehových jazykov a námrazy.

 

(BSK)

 


Ohodnoťte článok: