Ako lieči elektrická reč nášho tela

November 2016 / Prečítané 1374 krát

   Moderná medicína dnes vďaka rozvoju počítačových technológií dokáže veci, ktoré sme si ešte nedávno nevedeli predstaviť. Vidí náš organizmus ako celok, no zároveň vie zmapovať každú jeho bunku. S liečebnou metódou, ktorá sa skrýva pod značkou ERI Medical system, sa môžeme stretnúť aj priamo v Pezinku, na súkromnej klinike Eleny van Dijk.

   V príjemnom a tichom prostredí v centre Pezinka je sídlo zdravotníckeho zariadenia PRIVATE CLINIC Elena van Dijk, ktoré tu pôsobí už tretí rok. Skôr, než vstúpite do budovy, privíta vás nástenka a nej niekoľko ďakovných listov. Pacienti, ktorí sa takmer zázračne zbavili svojich zdravotných problémov.
   O žiadny zázrak však nejde. Metóda je výsledkom vedeckého a technologického pokroku, ktorý umožňuje skúmať najjemnejšie štruktúry organizmu, a tiež spracovať obrovské množstvo dát. Medicína tu prechádza od liekov a injekcií k diagnostike a k liečeniu úpravou elektrických impulzov v tele.
   „Naše telo hovorí elektrickým jazykom a prístroj, ktorý využívame, číta a dekóduje elektrické signály, ktoré sú rečou tela, rečou orgánov, rečou buniek,“ hovorí Elena van Dijk, vlastníčka kliniky v Pezinku aj v belgických Antverpách.
   Ako progresívna švajčiarska technológia funguje? Skúsme si predstaviť, že naše telo pozostáva z približne 30 triliónov buniek. Tieto bunky spolu komunikujú a kooperujú. Predstavujú teda niečo ako obrovský vesmír v našom tele. V živote bunky zohráva kľúčovú rolu bunková membrána. Prenáša informácie prostredníctvom elektricky nabitých častíc, teda aniónov a katiónov. Tieto častice, napríklad katióny sodíka, draslíka alebo vápnika, rôznymi kanálmi a receptormi prestupujú cez bunkovú membránu a organizujú sa – na vonkajšej strane väčšinou kladne nabité častice, teda katióny, na vnútornej strane sú to anióny so záporným nábojom. Vytvára sa tým elektrické napätie, ktoré slúži ako batéria, prenáša tiež vzruchy napríklad v neurónoch alebo v bunkách srdcového svalu.

   „Vďaka pohybu iónov sa napätie mení, pulzuje. A ako sa mení membránový potenciál, vytvára sa elektrické pole,“ vysvetľuje Elena Van Dijk. „Ak je pulzácia správna, má istý vzorec alebo krivku – podobne, ako ho má srdce alebo mozog, čo dôverne poznáme z vyšetrení EKG alebo EEG. Elektrické impulzy na bunkovej úrovni sú však miliónkrát jemnejšie a slabšie. Ultracitlivá elektróda prístroja ich dokáže zosnímať a ihneď vyhodnotí, či sú v súlade s normou.“
   Získaný signál sa digitalizuje do fyzikálno-matematického modelu – informácie z určitej oblasti buniek vytvárajú informačný klaster a suma informačných klastrov, ktorá sa vzťahuje na celý orgán, sa nazýva marker.
   Systém ERI dáva viac než 1 400 000 akýchsi „vzorových“ markerov z nášho organizmu: vyhodnocuje všetky možné tkanivá v našom tele, patogény, ktoré ľudský organizmus obsahuje, lieky, metabolity, environmentálne markery, ktoré mapujú látky získané zo životného prostredia. Softvér sa pritom neustále updatuje, teda ak sa napríklad vyskytne nový vírus, povedzme vírus zika, hneď sa objaví aj v databáze a prístroj ho dokáže odhaliť.
   „Dve minúty merania stačia na to, aby prístroj získal všetky potrebné informácie z nášho tela. Tam, kde zistí odchýlky, vysiela korekčný signál, ktorý sa ich snaží napraviť do „normálu“. Samozrejme, nedá sa to na prvý raz, sme predsa len živý organizmus a musíme ho meniť pomaly a postupne. Už po niekoľkých sedeniach sme však dokázali pacientom pomôcť s problémami, ktoré trvali celé roky, “ hovorí Elena van Dijk.
   Pôvodne vyštudovala biochémiu, trojročný študijný pobyt na lekárskej fakulte ju však – cez výskum transmiterov v mozgu – priviedol k medicíne. Päť rokov pracovala v Detskej fakultnej nemocnici na onkohematológii, kde podľa vlastných slov mala možnosť uvedomiť si hodnotu života, ale tiež pochopiť do hĺbky, prečo choroba vzniká. Desať rokov bola generálnou riaditeľkou medzinárodnej farmaceutickej firmy TEVA.
   „Práve preto, že som poznala pozadie farmaceutického priemyslu, pochopila som, že lieky majú pevné miesto v medicíne, no nie sú všemocné,“ tvrdí Elena van Dijk. „Medicína sa potrebuje posunúť do hlbšieho pochopenia súvislostí – teda do oblasti psychosomatiky. Tá nebola dosiaľ exaktne uchopiteľná, no práve vďaka moderným technológiám začína byť hmatateľnejšou.“
   Pri komunikácii medzi mozgom a naším organizmom totiž zohrávajú dôležitú rolu neuropeptidy – látky, ktoré by sa dali nazvať akýmisi „molekulami emócií“. Tie ovplyvňujú náš nervový, hormonálny a imunitný systém, čo je vlastne riadiaca jednotka organizmu.
   Metóda ERI dokáže mapovať funkcie organizmu aj na úrovni neuropeptidov a odhaľovať tak psychosomatické prepojenia, ktoré ovplyvňujú naše zdravie. Pretože platí, že každá choroba sa začína v hlave.
   Na duševnej úrovni nie je choroba alebo úraz náhodou, ale tvrdým, logickým dôsledkom potláčaných konfliktov. Potvrdzuje to aj viacero prípadov, s ktorými sa Elena van Dijk stretla vo svojej praxi.
   Jedným z nich bol napríklad manažér s hypertenziou, kde screening potvrdil problémy kardiovaskulárneho systému. Trpel nielen dôsledkami stresu, ale bol tiež doslova preťažený obrovským množstvom informácií. Hovoril, že ešte len príde do práce a už ho všetci rozčuľujú. Pri liečbe sa podarilo vyladiť nervový aj kardiovaskulárny systém, no takisto je vždy potrebné, aby aj pacient zmenil svoje vzorce správania.
   „Ak budete chodiť do práce, ktorá vás neteší a vyčerpáva, tak nás v našej ambulancií síce vždy vyladíme, ale potom sa vrátite znova do toho istého prostredia a problémy sa objavia znovu, “ dodáva Elena Van Dijk.
   Charakteristiky stresu, potláčaných emócií a chýbajúcej radosti zo života vykazoval aj pacient s diabetom. Vyšetrenie potvrdilo hromadenie toxínov. Telo mal doslova zanesené hubami, pričom najviac sa vyskytovali v pankrease, teda v orgáne, kde sa vylučujú enzýmy vrátane inzulínu, čo bolo príčinou cukrovky.
    Permanentná psychická záťaž, ktorej sme vystavení, je typickým príznakom dnešnej doby. Keď v minulosti človeka ohrozovalo povedzme divé zviera a musel sa brániť alebo utekať, mobilizoval jeho organizmus a jeho obranné reakcie takzvaný sympatický nervový systém. Ten pumpuje krv do svalov, podporuje produkciu adrenalínu, na druhej strane potláča funkcie trávenia, či imunitu. Trvalo to zväčša len chvíľu. My však žijeme v napätom sympatickom nervovom systéme celý deň, akoby sme celý deň bojovali s tigrami. Vtedy začína imunita zlyhávať a k slovu sa dostáva nemoc.
   Oproti tomu oveľa menej často „zapíname“ parasympatický nervový systém, pri ktorom sa organizmus čistí od toxínov, uvoľňuje a regeneruje.
   Podobne systém ERI pomohol pacientke s obrovskou psychickou traumou, ktorej umrela dospelá dcéra na rakovinu. Matka trpela od jej smrti silnými hnačkami a tráviacimi problémami, no s nástupom ERI terapie sa postupne dostavilo zlepšovanie stavu, postupné odbúranie stresu a následne aj zlepšenie trávenia. Po štyroch sedeniach sa vyriešil problém, ktorý ju trápil niekoľko rokov.
   „Na metóde, ktorú využívame, je úžasné, že vidí do každej bunky organizmu, pričom zároveň každá bunka je nosičom informácie v podobe elektromagnetického vlnenia,“ hovorí Elena van Dijk. „Zvyknem to veľmi často zdôrazňovať, aby bolo jasné, že nejde o nejakú spiritualitu, ale exaktné vedecké poznatky. Dokážeme odhaliť aj najjemnejšie psychosomatické linky, ktoré sa viažu na chorý orgán u konkrétneho pacienta. Po niekoľkých korekciách sa podarí naštartovať vlastné reparačné mechanizmy v organizme a obnoviť zdravý funkčný stav poškodených systémov. Je to celkom nový rozmer v medicíne.“

 

(kam)


Ohodnoťte článok: