Blahoželáme

November 2016 / Prečítané 198 krát

l V trnavskom Divadle Jána Palárika sa 9. novembra uskutočnila slávnostná inaugurácia dekana pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity prof. PaeDr. Reného Bílika, CSc. Do tejto funkcie bol prof. Bílik zvolený už druhýkrát. Súčasťou slávnosti bolo aj divadelné predstavenie a recepcia. Slávnosti sa zúčastnil aj primátor mesta Pezinok Oliver Solga s manželkou, ktorý pripomenul, že pre naše mesto je veľkou cťou, že jeho občania zastávajú významné funkcie v dôležitých vzdelávacích inštitúciách.
l 65. výročie založenia Základnej umeleckej školy v Pezinku si pripomenuli pedagógovia a žiaci slávnostným koncertom, ktorý sa konal v Pezinskom kultúrnom centre 21. októbra 2016. Redakcia Pezinčana sa pripája k početným gratulantom a želá do ďalších rokov veľa úspechov. Výročiu školy sa budeme podrobnejšie venovať v budúcom čísle Pezinčana.

 


Ohodnoťte článok: