Otvorenie knižnice

November 2016 / Prečítané 958 krát

   Školský rok 2016/2017 bol Ministerstvom školstva SR vyhlásený za Rok čitateľskej gramotnosti pod heslom Myslenie je pohyb. Už starovekí Gréci vedeli, že rozvoj tela musí byť úzko spojený s rozvojom duševných schopností, medzi ktoré patrí aj čítanie s porozumením, a preto treba túto schopnosť trénovať rovnako ako trénujeme svoje telo. Iba tak sa môžeme dostať z podpriemeru čitateľskej gramotnosti, v ktorom sa nachádza aj Slovensko.
   Do projektu Ministerstva školstva SR sa zapojili školy z celého Slovenska. Ani naša škola Na bielenisku 2 nie je výnimkou. Našou prvou aktivitou bolo založenie školskej knižnice, ktorú sme oficiálne otvorili dňa 25. októbra 2016. Knižnica bude žiakom poskytovať nielen klasické služby, teda požičiavanie kníh a študovňu, ale aj rôzne aktivity, ktoré sú s čítaním spojené. Knihy do knižnice zakúpilo vedenie školy, OZ Školák na Bielenisku, darcami boli vydavateľstvo Slovart, spisovatelia i mnoho rodičov.

 

Tatiana (Nata) Sabová