Mesiac úcty k starším na ZŠ Jána Kupeckého

November 2016 / Prečítané 1215 krát

Prvý pedagogický kolektív novej školy, od roku 1982.   K bohatej činnosti tejto školy patrí aj sociálny program, ktorý sa snažia každoročne napĺňať aj v spolupráci s dôchodcami. Sú to blahoželania k okrúhlym jubileám, pozvanie na Deň učiteľov, posedenie s dôchodcami v predvianočnom období a v mesiaci úcty k starším.

Prvý pedagogický kolektív novej školy, od roku 1982.

   ZŠ Jána Kupeckého začala svoju činnosť 1. septembra 1982. Zišli sa pedagogickí pracovníci stredného a mladšieho veku. Po 30 rokoch sa z nich vtedy veľmi aktívnych a plných elánu, stali dôchodcovia.
   Vedenie školy sa viackrát vystriedalo: pani riaditeľka Gyurischová, Konečný, Gábriš, Radičová a v súčasnosti Katarína Volanková. Len asistentka Milka Bížová ostáva ako stálica. Všetci sa veľkou mierou zaslúžili o novú modernú školskú budovu. Škola dosahuje výborné výchovné, vyučovacie výsledky a v súťažiach sa umiestňuje na popredných miestach. My, dôchodcovia, s radosťou prijímame pozvanie, aby sme pospomínali a dozvedeli sa, čo sa na škole deje a čím škola žije.
   Také bolo aj pozvanie v mesiaci úcty k starším, 12. októbra 2016. Privítala nás budova, oblečená do nových šiat, učebne s najnovšími učebnými pomôckami, prostredie, v ktorom je radosť učiť sa. Átrium s vysokou estetickou úrovňou pripomína niekdajšie šľachtické sídlo. Je prístupné pedagógom i deťom k oddychu i vzdelávaniu. Spomenula som si na vzhľad našich škôl pred 50 rokmi, keď sme my začínali...
   Pani riaditeľka Volanková nám porozprávala o živote školy, o plánoch pre najbližšie obdobie, ako sa darí uplatňovať moderné formy práce. Školu navštevuje 780 žiakov, o ktorých sa stará cca 80 pedagogických a prevádzkových pracovníkov. Starajú sa aj o 35 dôchodcov, z ktorých mnohí odišli už na večný odpočinok.
   Nasledovalo pohostenie s milým posedením a spomienky s tými, s ktorými sme aj my v minulosti pracovali a usilovali o vzdelávanie detí. Mnohé z nich sa stali vzdelanými ľuďmi a občanmi demokratickej spoločnosti.
   My dôchodcovia sa s radosťou dozvedáme o úspechoch školy a máme dobrý pocit, že aj my sme pred 30 rokmi kladli ich základy. tejto prekrásnej školy. Právom nesie hrdé meno Základná škola Jána Kupeckého.

 

Mária Markeová