Kraj získal ocenenie Senior Friendly 2016

November 2016 / Prečítané 224 krát

   Bratislavský samosprávny kraj ako jediný zo samosprávnych krajov získal ocenenie Senior Friendly 2016, ktoré sa realizuje pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Jána Richtera. Ocenenie získal za dlhodobý aktívny prístup v prospech seniorov.
   „Bratislavský samosprávny kraj dlhodobo vytvára podmienky a príležitosti na aktívny prístup seniorov k životu a na aktívne zapájanie sa seniorov do života. Dôkazom je už 6. ročník Župnej olympiády seniorov, ktorý sa uskutočnil v auguste v Bratislave,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo.
   Ocenenie Senior Friendly 2016 získal Bratislavský samosprávny kraj za dlhodobú podporu seniorov k aktívnemu prístupu k životu, aktívnemu zapájaniu sa do spoločenského diania a za podporu spolupráce medzi generáciami. Ocenenie prevzala v piatok 21. októbra 2016 riaditeľka Odboru sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja Michaela Šopová. Slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže sa zúčastnil aj Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
   „Dôležitou súčasťou činnosti Bratislavského samosprávneho kraja je vytváranie podmienok pre seniorov, ktorí sú z dôvodu svojho zdravotného stavu odkázaní na pomoc a podporu iných a sú im poskytované sociálne služby - podmienok, ktoré umožňujú seniorom stráviť dôstojnú starobu v čo najprirodzenejšom prostredí,“ dodala Michaela Šopová, riaditeľka Odboru sociálnych vecí Úradu BSK.

 

(BSK)

 


Ohodnoťte článok: