Grinavský evanjelický kostol má 90 rokov

November 2016 / Prečítané 887 krát

   Slávnostnými službami božími si 6. novembra obyvatelia grinavskej časti mesta pripomenuli 90. výročie posvätenia tamojšieho evanjelického chrámu. Služieb božích sa zúčastnil aj primátor Oliver Solga a viceprimátor Ján Čech a ďalší vzácni hostia, medzi ktorými nechýbal organový virtuóz, pezinský rodák Ján Vladimír Michalko a farár pezinskej farnosti ECAV Vladimír Kmošena. Všetci prítomní si odnášali z týchto služieb božích hlboký zážitok z myšlienok, ktoré vo svojom kázaní vyslovil Rastislav Hargaš, farár z Trnavy.

 


Ohodnoťte článok: