Účet Pro Bozen

November 2016 / Prečítané 904 krát

   Účet Pro Bozen slúži na záchranu historických pamiatok, podporu kultúry a umenia a revitalizáciu prírody. Podporil už veľa dobrých projektov.
   Dovoľujeme si upozorniť, že v prípade finančného daru na účet Pro Bozen mesta Pezinok je treba uviesť tento tvar účtu:

IBAN SK 36 5600 0000 0066 0200 1024


   Ďakujeme všetkým darcom a podporovateľom.

 

Mesto Pezinok