Nový informačný systém

November 2016 / Prečítané 951 krát

   Mesto osadilo na všetkých troch cintorínoch nový informačný systém, ktorý má napomôcť na lepšiu orientáciu návštevníkov. Napriek tomu, že systém realizovala profesionálna firma, ktorá má skúsenosť aj z iných slovenských miest, predsa len sa stalo, že na tabuliach sme našli niektoré chyby v zápise mien. Pri počte päťtisíc hrobov sa to, samozrejme, môže stať, a preto prosíme, aby ste nám prípadné chybičky nahlásili (dá sa aj elektronicky na e-mailovej adrese verejnost@msupezinok.sk). Mestský úrad zariadi, aby nedostatky boli odstránené.
   V druhej etape plánujeme umiestniť na všetky hroby (na ich okraje) malé hliníkové doštičky s číslom hrobu. Keďže ale ide o súkromný majetok, musí MsÚ najprv získať súhlas majiteľov. Za týmto účelom bude začiatkom roka realizovaný prieskum medzi vlastníkmi hrobových miest.

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: