Nový chodník na cintoríne

November 2016 / Prečítané 939 krát

   V týchto dňoch sa začala rekonštrukcia chodníka na pezinskom cintoríne spojená s vybudovaním nových kontajnerových stanovísk. Investícia bude stáť mesto 19 600 eur a realizuje ju na základe verejnej súťaže spoločnosť FBT z Bratislavy.
   Výstavbe predchádzal výrub ôsmich stromov, ktoré boli napadnuté drevokaznou hubou. Od roku 2010 bolo na cintoríne vyrúbaných 14 stromov, ktoré boli vyschnuté alebo napadnuté touto hubou. Súhlas na výrub dal kompetentný štátny orgán. Výrub bude pokračovať prísne v intenciách odporúčaní dendrologickej spoločnosti, ktorá upozornila majiteľa a správcu cintorína, že chorých stromov je viac ako sedemdesiat a je veľká pravdepodobnosť, že bude vznikať nebezpečenstvo lámania konárov, ba dokonca v niektorých prípadoch aj celých stromov, pričom môže dôjsť k poškodeniu pomníkov.
   To sa už v nedávnej minulosti stalo a mesto muselo znášať náklady na ich opravu. Vedenie mesta žiada obyvateľov, aby akceptovali nutnosť výrubu chorých stromov, pretože v prípade ich zrútenia môže dôjsť k poškodeniu cudzieho majetku alebo dokonca k úrazu osôb. Skúsenosti z iných miest, a to dokonca s tragickými následkami, jasne poukazujú na to, že toto riziko existuje a neradno ho podceňovať.

 

(MsÚ)


Ohodnoťte článok: