Zimná údržba ciest a chodníkov

November 2016 / Prečítané 210 krát

   Príchod zimy znamená náročnú údržbu ciest a chodníkov, ktorú Mesto zabezpečuje prostredníctvom firmy Petmas spol. s r.o. S pomocou techniky zabezpečujú pracovníci zjazdnosť miestnych komunikácií, odhŕňajú a posypujú chodníky, v centre mesta zabezpečujú prechody cez cesty, v prípade potreby odvážajú sneh. Treba si však uvedomiť, že údržbu chodníkov, ktoré sú priľahlé k nehnuteľnosti, je povinný zabezpečiť každý majiteľ (držiteľ, správca, nájomca, užívateľ...) nehnuteľnosti. To znamená, že chodníky musia udržiavať v bezpečnom a priechodnom stave bez snehu a ľadu. Touto cestou vyzývame majiteľov domov, obchodov, kancelárií a reštaurácií hlavne v centre mesta, aby si plnili svoje povinnosti pri zimnej údržbe chodníkov nielen preto, že je to ich povinnosť zo zákona, ale hlavne preto, aby sa všetci v Pezinku cítili bezpečne (§ 5 VZN č. 1/2002 o verejnom poriadku).
   V Pezinku sú ulice, ktoré Mesto nemá vo svojej správe. Ide o účelové komunikácie vo vlastníctve právnickej osoby. Obyvatelia sa musia obracať so žiadosťou o údržbu na majiteľa komunikácií. Ide napr. o ulice na Dubovom vŕšku (K. Franklovej, Ľ. Rajtera a E. Suchoňa), Topoľová a Javorová ulica, Rozálka, Schaubmarova, R. Rétiho, Mlynárska, Liesková, Černicová, Trnková, Krížna č. 1624. V rekreačných oblastiach Kučišdorf, Leitne, Slnečné údolie a Stupy Mesto vykonáva údržbu iba hlavných ťahov. Údržbu štátnych ciest vedúcich cez Pezinok zabezpečujú Regionálne cesty Bratislava a.s.

 

OM – odd. výstavby a ŽP


Ohodnoťte článok: