Program CVČ

Október 2016 / Prečítané 130 krát
EPICENTRUM
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Mladoboleslavská 3, tel.: 641 20 20

3.11. Mama, ocko- poď sa hrať: Dáždnik. Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
10.11. Mama, ocko- poď sa hrať: Mráčik. Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
11.11. Uspávanie chrobáčikov. Pozývane všetky deti a ich rodičov do Zámockého parku o 16.00 h. Deti uložia chrobáčikov na zimný spánok. Je vhodné si priniesť vlastné lampášiky.
18.11.- 19.11. Babinec. Tajuplná noc s kamarátkami v Centre voľného času. Chvíle plné napätia , hier, súťaží a tvorivosti.
24.11. Mama, ocko- poď sa hrať: Kŕmidlo pre vtáčiky. Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
26.11. Zóna bez peňazí. Pre všetkých, ktorí chcú byť súčasťou celoslovenskej myšlienky – darovať a povymieňať si veci, sezónne oblečenie, knižky... a zažiť tak atmosféru spolupatričnosti. Koná sa v Zámockom parku od 10.00 do 17.00 h.

   Bližšie informácie o podujatiach na www.cvcpezinok.sk alebo na telefónnych číslach 033/6901991, 0948/222117. Zmena programu vyhradená.

 

Mgr. Katarína Kvetková, CVČ Pezinok

 

Máte chuť sa zabaviť a naučiť niečo nové?

Centrum voľného času Pezinok,Mladoboleslavská 3, 902 01 Pezinok

Máme ešte tieto voľné miesta na krúžkoch v CVČ

Predškoláčik (od 5 r.) Streda (16.00 – 17.00 h) 22,5 € / polrok
Angličtina (od 4-5 r.) Pondelok (16.00 – 17.00 h) Utorok (16.30 – 17.30 h) 22,5 € / polrok
Folklórniček (od 5 r.) Štvrtok 17.30 – 18.30 22,5 € / polrok
Maláčik (3 r.) Streda (16.00 – 16.45 h) 22,5 € / polrok
Umelecký ateliér (od 8 r.) Utorok (15.00 – 16.30 h) 36 € / polrok
Cesty za vedou (7 – 10 r.) Utorok (15.00 – 16.15 h) 36 € / polrok
Výtvarný ateliér (od 6 r.) Streda (15.00 – 16.30 h) 36 € / polrok


Ohodnoťte článok: