Mestská plaváreň otvorená

Október 2016 / Prečítané 869 krát

   Ako sme už informovali pezinskú verejnosť, po niekoľkých mesiacoch sa skončila generálna rekonštrukcia Mestskej plavárne na Komenského ulici a plaváreň je opäť otvorená pre verejnosť. Mesto investovalo do rekonštrukcie viac ako 70 000 eur. Vedenie plavárne sa rozhodlo predĺžiť prevádzkové hodiny v utorok a štvrtok až do 21. hodiny, aby tak vyšlo v ústrety najmä dospelým záujemcom o plávanie.
   Vedenie MPS spolu s vedením mesta riešilo aj problém plaveckých klubov a rôznych športových organizácií, ktoré mali vlastné požiadavky na obsadenie plaveckých dráh. Tie však z určitého pohľadu mohli vyznievať ako neúmerné vzhľadom na kapacitné možnosti. Vedenie mesta a plavárne teší veľký záujem športových klubov o plávanie, ale aj na základe pripomienok občanov, pravidelných návštevníkov plavárne, rozhodlo, že pre verejnosť musia byť neustále k dispozícii aspoň dve plavecké dráhy zo štyroch jestvujúcich. Ostatné dve dráhy môžu využívať plavecké kluby, ktorých je aktuálne päť a ich členmi je viac ako dvesto detí a mladých ľudí. Takéto riešenie plavecké kluby prijali.

 

(MsÚ)


Ohodnoťte článok: